Terve on jaotatud kaheks võrdseks osaks (142–145)

Vaata videot

142. Vaata joonist. Täida lünk. 

Kujund on jaotatud   võrdseks osaks.

Värvitud osa on  1 2  (üks kahendik) ehk pool kujundist.

Pane tähele

143. Jaota kujundid joone abil kaheks võrdseks osaks. Värvi pool kujundist.

144. Täida pildi põhjal lüngad.

Hulk on jaotatud  võrdseks osaks. 

 : 2 = 

1 2  arvust  on  .

Hulk on jaotatud  võrdseks osaks. 

 : 2 = 

1 2  arvust  on  .

145. Jaga õhu-pallid Marise ja Marko vahel võrdselt.

  

 : 2 = 

1 2  arvust  on  .

Tööleht

Palun oota