Peatükk 6.2 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Tervik on jaotatud kaheks võrdseks osaks (142–145)

Vaata videot

142. Vaata joonist. Loe.

Kujund (tervik) on jaotatud kaheks võrdseks osaks.

Värvitud osa on  1 2  (üks kahendik) ehk pool kujundist (tervikust).

Pane tähele

1 2  on murd-arv.

Ülemine arv näitab, mitu võrdset osa on tervikust võetud.

1 2

Alumine arv näitab, mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud.

143. Jaota kujundid joone abil kaheks võrdseks osaks. Värvi pool kujundist.

144. Jaota hulk pildi põhjal kaheks võrdseks osaks.

 : 2 = 

1 2  arvust  on  .

 : 

1 2  arvust  on  .

145. Jaga õhu-pallid Marise ja Marko vahel võrdselt.

 :  = 

 arvust  on  .

Mitu õhu-palli sai kumbki laps?

Kumbki laps sai  õhu-palli.

Tööleht

Palun oota