Peatükk 6.3 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Tervik on jaotatud kolmeks võrdseks osaks (146–149)

146. Vaata joonist. Loe.

Kujund (tervik) on jaotatud kolmeks võrdseks osaks.

Värvitud osa on  1 3  (üks kolmandik) kujundist (tervikust).

Pane tähele

Tervikust on võetud üks osa.

1 3

Tervik on jaotatud kolmeks võrdseks osaks.

147. Lohista kujundid sobiva murd-arvu juurde.

   148. Jaota hulk pildi põhjal kolmeks võrdseks osaks.

    : 3 = 

   1 3  arvust  on  .

    : 

   1 3  arvust  on  .

   149. Jaga lõnga-kerad Triinu, Tiina ja Tiia vahel võrdselt.

    : 

    arvust  on  .

   Mitu lõnga-kera sai iga tüdruk?

   Iga tüdruk sai  lõnga-kera.

   Tööleht

   Palun oota