Tehted nimega arvudega (189–201)

189. Arvuta.

63 cm 3 mm + 6 mm =

 cm  mm

13 m + 15 m 34 cm =

 m  cm

14 m 24 cm – 3 cm =

 m  cm

33 m 15 cm + 25 m 34 cm =

 m  cm

67 cm 9 mm – 56 cm 5 mm =

 cm  mm

190. Koosta pildi põhjal ülesanne. Arvuta. Täida lüngad.

Ilvese keha pikkus on 

Karu keha pikkus on 

Rebase keha pikkus on 

 

Kõige lühem keha on 

191. Lahenda ülesanne.

Maritil oli 30 eurot ja 50 senti. Vana-isa andis talle juurde 20 eurot. Kui palju on Maritil nüüd raha?

Vastus: 

192. Arvuta.

3 € + 7 € 20 s =

 €  s

32 € 10 s + 45 s =

 €  s

46 € 75 s – 53 s =

 €  s

54 € 15 s + 34 € 43 s =

 €  s

67 € 99 s – 52 € 75 s =

 €  s

193. Liida kirjalikult vihikus. Märgi sobivad vastused.

51 m 16 cm + 4 m 36 cm =

15 € 47 s + 20 € 25 s =

19 cm 5 mm + 22 cm =

4 € 66 s + 39 € =

35 cm + 3 m 45 cm =

77 € 36 s + 17 s =

 • 3 m 80 cm
 • 43 € 66 s
 • 35 € 72 s
 • 41 cm 5 mm
 • 6 m 87 cm
 • 77 € 53 s
 • 55 m 52 cm

Üle jäi 

194. Lahuta kirjalikult vihikus. Märgi sobivad vastused.

41 cm 8 mm – 14 cm 3 mm =

75 € 45 s – 20 € 35 s =

17 m 53 cm – 25 cm =

38 € 66 s – 28 s =

60 m 36 cm – 32 m =

80 € 57 s – 55 € =

 • 55 € 10 s
 • 47 m 82 cm
 • 27 cm 5 mm
 • 28 m 36 cm
 • 17 m 28 cm
 • 38 € 38 s
 • 45 € 75 s
 • 25 € 57 s

195. Lahenda pildi põhjal ülesanne.

Punases kanistris
on  l vett

Kollases kanistris
on  l vett

Sinises kanistris
on  l vett

 

Kokku on kolmes kanistris  liitrit vett.

 

Kõige vähem vett mahutab  .

Kõige rohkem vett mahutab  .

196. Arvuta. Vajadusel teisenda.

49 cm 1 mm + 9 mm =

60 m 32 cm + 68 cm =

1 m – 40 cm =

1 cm – 7 mm =

24 € 91 s + 9 s =

79 € 85 s + 15 s =

1 € – 20 s =

1 € – 3 s =

197. Lahenda ülesanne.

Hunt kaalub 50 kilo-grammi. Rebane on hundist 42 kilo-grammi võrra kergem. Ilves on rebasest 12 kilo-grammi võrra raskem. Kui palju kaalub ilves?

Vastus: 

198. Tee vihikus vajalikud arvutused.

Kui palju maksavad kokku?

Kui palju raha jääb 10 eurost järele?

199. Lahenda ülesanne.

Sõidu-auto kütuse-paak mahutab 70 liitrit kütust. Paagis oli 9 liitrit kütust. Kui palju saab kütust paaki lisada, et paak saaks täis?

Vastus: 

200. Arvuta kirjalikult vihikus. Kui võimalik, teisenda.

24 m 36 cm + 32 m 64 cm =

1 m – 30 cm =

39 cm 2 mm + 8 mm =

1 m – 75 cm =

43 m 77 cm + 54 m 23 cm =

1 m – 29 cm =

53 € 51 s + 3 € 49 s =

1 € – 66 s =

25 € 25 s + 22 € 75 s =

1 € – 48 s =

22 € 62 s + 77 € 28 s =

1 € – 94 s =

201. Koosta pildi põhjal ülesandeid. Arvuta.

Tööleht

Palun oota