Peatükk 7.4 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Tehted nimega arvudega (189–201)

189. Arvuta.

63 cm 3 mm + 6 mm =

 cm  mm

13 m + 15 m 34 cm =

 m  cm

14 m 24 cm – 3 cm =

 m  cm

33 m 15 cm + 25 m 34 cm =

 m  cm

33 m 15 cm + 25 m 34 cm =

 cm  mm

190. Tee vihikus vajalikud arvutused. Täida lüngad.

 • Ilvese kere pikkus on .
 • Karu kere pikkus on .
 • Rebase kere pikkus on .
 • Kõige lühem kere on.

191. Lahenda ülesanne.

Maritil oli 30 eurot ja 50 senti. Vana-isa andis talle juurde 20 eurot. Kui palju on Maritil nüüd raha?

Vastus: Nüüd on Maritil .

192. Arvuta.

3 € + 7 € 20 s =

 €  s

32 € 10 s + 45 s =

 €  s

46 € 75 s – 53 s =

 €  s

54 € 15 s + 34 € 43 s =

 €  s

67 € 99 s – 52 € 75 s =

 €  s

193. Liida kirjalikult vihikus.

51 m 16 cm + 4 m 36 cm

19 cm 5 mm + 22 cm

35 cm + 3 m 45 cm

15 € 47 s + 20 € 25 s

4 € 66 s + 39 €

77 € 36 s + 17 s

Märgi saadud vastused.

 • 3 m 80 cm
 • 76 € 50 s
 • 43 € 66 s
 • 35 € 72 s
 • 41 cm 5 mm
 • 6 m 87 cm
 • 77 € 53 s
 • 55 m 52 cm

194. Lahuta kirjalikult vihikus.

41 cm 8 mm – 14 cm 3 mm

17 m 53 cm – 25 cm

60 m 36 cm – 32 m

75 € 45 s – 20 € 35 s

38 € 66 s – 28 s

80 € 57 s – 55 €

Märgi saadud vastused.

 • 55 € 10 s
 • 47 m 82 cm
 • 27 cm 5 mm
 • 28 m 36 cm
 • 17 m 28 cm
 • 38 € 38 s
 • 45 € 75 s
 • 25 € 57 s

195. Lahenda pildi põhjal ülesanne.

Punases kanistris
on  liitrit vett

Kollases kanistris
on  liitrit vett

Sinises kanistris
on  liitrit vett

Kokku on kolmes kanistris  liitrit vett.

Kõige vähem vett mahutabkanister.

Kõige rohkem vett mahutabkanister.

196. Arvuta vihikus. Vajadusel teisenda. Vali sobiv vastus.

49 cm 1 mm + 9 mm =

60 m 32 cm + 68 cm =

1 m – 40 cm =

1 cm – 7 mm =

24 € 91 s + 9 s =

79 € 85 s + 15 s =

1 € – 20 s =

1 € – 3 s =

197. Lahenda ülesanne.

Hunt kaalub 50 kilo-grammi. Rebane on hundist 42 kilo-grammi võrra kergem. Ilves on rebasest 12 kilo-grammi võrra raskem. Kui palju kaalub ilves?

Vastus: Ilves kaalub  kilo-grammi.

198. Tee vihikus vajalikud arvutused.

Kui palju maksa­vad kokku?

Kui palju raha jääb 10 eurost järele?

Kui palju maksa­vad kokku?

Kui palju raha jääb 10 eurost järele?

Kui palju maksa­vad kokku?

Kui palju raha jääb 10 eurost järele?

Kui palju maksa­vad kokku?

Kui palju raha jääb 10 eurost järele?

199. Lahenda ülesanne.

Sõidu-auto kütuse-paak mahutab 70 liitrit kütust. Paagis oli 9 liitrit kütust. Kui palju saab kütust paaki lisada, et paak saaks täis?

Vastus: Paaki saab lisada  liitrit kütust.

200. Arvuta kirjalikult vihikus. Kui võimalik, teisenda.

24 m 36 cm + 32 m 64 cm = 

39 cm 2 mm + 8 mm = 

43 m 77 cm + 54 m 23 cm = 

1 m – 30 cm = 

1 m – 75 cm = 

1 m – 29 cm = 

53 € 51 s + 3 € 49 s = 

25 € 25 s + 22 € 75 s = 

22 € 62 s + 77 € 28 s = 

1 € – 66 s = 

1 € – 48 s = 

1 € – 94 s = 

201. Koosta pildi põhjal ülesandeid. Lahenda need.

Tööleht

Palun oota