Liitmine ja lahutamine 100 piires (170–188)

170. Arvuta.

Arvud

Summa

Vahe

25 ja 20

35 ja 12

43 ja 3

64 ja 24

171. Ühenda avaldised sobiva raha-summaga.

 23 + 2 
 65 + 5 
 3 + 54 
 41 + 5 
 5 + 62 
 71 + 9 
 89 – 9 
 70 – 3 
 59 – 2 
 29 – 4 
 78 – 8 
 50 – 4 

172. Arvuta.

173. Lahenda ülesanne.

Näitust külastas 13 poissi. Tüdrukuid oli näitusel 7 võrra rohkem. Mitu last külastas näitust kokku?

Vastus: 

174. Arvuta.

175. Lahenda ülesanne.

Neljandas klassis õpib 14 tüdrukut. Poisse on neljandas klassis 4 võrra vähem. Mitu õpilast õpib neljandas klassis kokku?

Vastus: 

176. Koosta avaldis ja arvuta.

Arvu 37 suurenda 23 võrra

Arvu 54 vähenda 34 võrra

177. Lahenda ülesanne.

Riinal oli 90 senti. Ta ostis 75 sendi eest jäätise. Kui palju jäi Riinal raha alles?

Vastus: 

178. Arvuta kirjalikult vihikus. Ühenda avaldised vastusega.

 14 + 46 
 92 – 47 
 74 – 35 
 91 – 8 
 33 + 39 
 80 – 8 
 27 + 18 
 99 – 39 
 14 + 25 
 56 + 27 

179. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

44 – 27 

45 – 19

53 + 47 

32 + 68

25 + 49 

82 – 8

100 – 65 

81 + 15

180. Lahenda ülesanne.

Tort maksab 13 eurot. Kringel on tordist 6 euro võrra kallim. Kui palju maksavad tort ja kringel kokku?

Vastus: 

181. Arvuta kirjalikult vihikus.

24 + 66 =

55 – 28 =

100 – 28 =

5 + 78 =

67 – 9 =

71 + 29 =

54 – 19 =

81 + 19 =

53 – 52 =

100 – 43 =

24 + 46 =

47 + 33 =

182. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Liidetavad on 27 ja 43. Leia summa.

Vastus: 

2. Vähendatav on 45, vähendaja on 40. Leia vahe.

Vastus: 

183. Määra tehete järjekord. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

27 + 43 – 35 =

43 – 34 + 58 =

72 – 38 – 25 =

18 + 53 + 19 =

Üle jäi 

184. Määra tehete järje-kord. Arvuta kirjalikult vihikus.

73 – (35 + 25) =

55 + (77 – 68) =

81 – (43 + 27) =

64 + (50 – 31) =

72 – (34 + 29) =

48 + (50 – 18) =

185. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta kirjalikult vihikus.

1. Korvis oli 32 kurki. Ema võttis esmalt ära 8 kurki ja siis veel 16 kurki. Mitu kurki jäi korvi?

Vastus: 

2. Kastis oli 16 tomatit. Vana-ema pani esmalt 18 tomatit kasti juurde ja siis veel 6 tomatit. Mitu tomatit on nüüd kastis?

Vastus: 

186. Määra tehete järje-kord. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

23 + 67 – 39 =

     

42 + (54 – 48) =

81 – (45 + 27) =

     

74 – 44 + 25 =

187. Koosta avaldis. Arvuta vihikus.

1. Arvule 55 liida arv 15 ja siis lahuta arv 65.

Vastus: 

2. Lahuta arvust 66 arv 60 ja siis liida arv 56.

Vastus: 

188. Lahenda ülesanne.

Riiuli kõrgus on 1 meeter. Riide-kapp on riiulist 90 senti-meetrit kõrgem. Kui kõrge on riide-kapp?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota