Korrutamine ja jagamine tabeli põhjal (210–234)

210. Liida. Asenda liitmine korrutamisega.

5 + 5 + 5 + 5 = 

 ·  = 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 

 ·  = 

7 + 7 + 7 +7 + 7 +7 = 

 ·  = 

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 

 ·  = 

211. Korruta. Muuda tegurite järjestust. Võrdle korrutisi.

3 ∙ 7 = 21

4 ∙ 6 = 

5 ∙ 8 = 

7 ∙ 3 = 21

 ·  = 

 ·  = 

212. Arvuta. Ühenda avaldis vastusega.

 3 · 8 
 5 · 8 
 9 · 6 
 7 · 8 
 7 · 7 
 8 · 4 
 6 · 10 
 8 · 8 
 3 · 9 
 7 · 4 
 6 · 6 
 9 · 9 
 8 · 9 
 7 · 5 
 4 · 5 
 7 · 9 
 8 · 2 

213. Koosta avaldised. Muuda tegurite järje-korda.

18

32

45

56

48

27

6     ·     3

   ·   

   ·   

   ·   

   ·   

   ·   

3     ·     6

   ·   

   ·   

   ·   

   ·   

   ·   

214. Lahenda ülesanne.

Riiulil oli 8 laste-raamatut. Sõna-raamatuid oli seal 9 korda rohkem. Mitu raamatut oli riiulil kokku?

Vastus: 

215. Suurenda arve 4 korda. Kirjuta avaldis ja arvuta.

3    

   = 

2    

   = 

5    

   = 

7    

   = 

8    

   = 

9    

   = 

216. Võrdle (>, <, =).

9 · 3  6 · 4

6 · 7  9 · 7

6 · 9  7 · 7

6 · 3  9 · 2

217. Mitu paari on kindaid? Koosta avaldis. Arvuta.

 :  = 

Vastus: 

218. Ühenda avaldis ja vastus.

 • 45 : 9
 • 48 : 8
 • 72 : 9
 • 5
 • 6
 • 8
 • 50 : 5
 • 18 : 6
 • 27 : 3
 • 10
 • 3
 • 9
 • 81 : 9
 • 56 : 8
 • 35 : 7
 • 9
 • 7
 • 5

219. Jaga. Kontrolli korrutamisega.

32 : 8 = 

24 : 6 = 

63 : 7 = 

 ·  = 

 ·  = 

 ·  = 

 

24 : 4 = 

30 : 5 = 

54 : 6 = 

 ·  = 

 ·  = 

 ·  = 

220. Lahenda ülesanne.

Raamatus on 92 lehe-külge. Lea on seda raamatut lugenud 7 päeva. Iga päev luges tüdruk 9 lehe-külge. Mitu lehe-külge on Leal veel lugeda jäänud?

Vastus: 

221. Vähenda arve 8 korda. Kirjuta avaldis.

32    

   = 

80    

   = 

24    

   = 

64    

   = 

16    

   = 

48    

   = 

222. Koosta antud arvudega avaldisi. Arvuta.

   = 

   = 

   = 

   = 

   = 

   = 

   = 

   = 

223. Täida tabel.

Tegur

6

5

7

9

8

9

Tegur

4

6

3

10

0

Korrutis

42

54

7

80

63

224. Lahenda ülesanne.

Ave jõuab kooli 45 minutiga. Aivo jõuab kooli 5 korda kiiremini. Annikal kulub aega kooli jõudmiseks 3 korda rohkem kui Aivol. Kui kaua aega kulub Annikal kooli jõudmiseks?

Vastus: 

225. Arvuta. Võrdle (>, <, =).

8 ∙ 1 

16 : 2

5 ∙ 2 

45 : 9

63 : 9 

54 : 6

4 ∙ 6 

8 ∙ 3

4 ∙ 0 

42 : 7

64 : 8 

48 : 8

226. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus. Kontrolli.

4 ∙ 8 + 48 = 

30 – 9 ∙ 3 = 

70 – 7 ∙ 8 = 

66 – 6 ∙ 6 = 

7 ∙ 7 – 40 = 

5 ∙ 9 + 5 = 

 • 3
 • 9
 • 80
 • 30
 • 20
 • 50
 • 14

Üle jäi 

227. Koosta avaldis. Arvuta.

Arvu 5 suurenda 8 korda

Arvu 5 suurenda 8 võrra

Arvu 40 vähenda 4 korda

Arvu 40 vähenda 4 võrra

228. Lahenda ülesanne.

Vana-ema on 63-aastane. Irmelin on temast 9 korda noorem. Isa on Irmelinist 6 korda vanem. Kui vana on isa?

Vastus: 

229. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus. Märgi sobivad vastused.

32 : 8 + 46 = 

7 ∙ 8 – 17 = 

79 – 27 : 3 = 

37 + 4 ∙ 7 = 

55 – 64 : 8 = 

39 + 5 ∙ 6 = 

 

 • 47
 • 80
 • 65
 • 39
 • 50
 • 70
 • 40
 • 69

Üle jäid  ja  .

230. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Tegurid on 6 ja 5. Leia korrutis.

   = 

2. Jagatav on 54, jagaja on 9. Leia jagatis.

   = 

3. Leia korrutis, kui tegurid on 7 ja 9.

   = 

4. Leia jagatis, kui jagatav on 40 ja jagaja on 8.

   = 

231. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

72 : 9 ∙ 3 =

8 ∙ 5 : 4 =

49 : 7 ∙ 6 =

42 : 6 ∙ 5 =

0 ∙ 7 : 2 =

81 : 9 ∙ 1 =

232.–233. Lahenda ülesanded.

Õpetaja maksis Tartu-Valga rongi piletite eest 63 eurot. Ta ostis piletid üheksale õpilasele. Kui palju maksis üks pilet?

Vastus: 

Isa maksis bussi-piletite eest Tartust Viljandisse 32 eurot. Ta ostis piletid neljale lapsele. Kui palju maksis üks pilet?

Vastus: 

234. Arvuta, kui paju maksavad:

3 kalendrit

5 kalendrit

8 kalendrit

6 €

 €

 €

 €

 

4 kella

6 kella

10 kella

9 €

 €

 €

 €

Tööleht

Palun oota