Peatükk 7.6 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Korrutamine ja jagamine tabeli põhjal (210–234)

210. Liida. Asenda liitmine korrutamisega.

5 + 5 + 5 + 5 = 

 ·  = 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

 ·  = 

7 + 7 + 7 +7 + 7 +7 = 

 ·  = 

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 

 ·  = 

211. Korruta. Muuda tegurite järjestust. Võrdle korrutisi.

3 ∙ 7 = 

7 ∙ 3 = 

4 ∙ 6 = 

 ·  = 

5 ∙ 8 = 

 ·  = 

212. Arvuta. Lohista avaldis sobivale vastusele.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
3 · 8
5 · 8
9 · 6
7 · 8
7 · 7
8 · 4
6 · 10
8 · 8
3 · 9
7 · 4
6 · 6
9 · 9
8 · 9
7 · 5
4 · 5
7 · 9
8 · 2

213. Koosta avaldised. Muuda tegurite järje-korda.

18

32

6 · 3

 · 

3 · 6

 · 

45

56

 · 

 · 

 · 

 · 

48

27

 · 

 · 

 · 

 · 

214. Lahenda ülesanne.

Riiulil oli 8 laste-raamatut. Sõna-raamatuid oli seal 9 korda rohkem. Mitu raamatut oli riiulil kokku?

Vastus: Riiulil on kokku  raamatut.

215. Suurenda arve 4 korda. Kirjuta avaldis ja arvuta.

216. Võrdle (>, <, =).

9 · 36 · 4

6 · 79 · 7

6 · 97 · 7

6 · 39 · 2

217. Mitu paari on kindaid? Koosta avaldis. Arvuta.

Vastus: Kindaid on  paari.

218. Ühenda avaldis ja vastus.

219. Jaga. Kontrolli korrutamisega.

32 : 8 = 

 ·  = 

24 : 6 = 

 ·  = 

63 : 7 = 

 ·  = 

24 : 4 = 

 ·  = 

30 : 5 = 

 ·  = 

54 : 6 = 

 ·  = 

220. Lahenda ülesanne.

Raamatus on 92 lehe-külge. Lea on seda raamatut lugenud 7 päeva. Iga päev luges tüdruk 9 lehe-külge. Mitu lehe-külge on Leal veel lugeda jäänud?

Vastus: Leal on veel lugeda  lehe-külge.

221. Vähenda arve 8 korda. Kirjuta avaldis.
222. Koosta antud arvudega avaldisi. Arvuta.

 ⋅  = 

 ⋅  = 

 :  = 

 :  = 

 ⋅  = 

 ⋅  = 

 :  = 

 :  = 

223. Täida tabel.

Tegur

6

5

7

9

8

9

Tegur

4

6

3

10

0

Korrutis

42

54

7

80

63

224. Lahenda ülesanne.

Ave jõuab kooli 45 minutiga. Aivo jõuab kooli 5 korda kiiremini. Annikal kulub aega kooli jõudmiseks 3 korda rohkem kui Aivol. Kui kaua aega kulub Annikal kooli jõudmiseks?

Vastus: Annikal kulub kooli jõudmiseks  minutit.

225. Arvuta. Võrdle (>, <, =).

  8 ∙ 116 : 2

63 : 954 : 6

  4 ∙ 042 : 7

  5 ∙ 245 : 9

  4 ∙ 68 ∙ 3

64 : 848 : 8

226. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

4 ∙ 8 + 48

70 – 7 ∙ 8

7 ∙ 7 – 40

30 – 9 ∙ 3

66 – 6 ∙ 6

5 ∙ 9 + 5

Märgi saadud vastused.

Üle jäid  ja Nende arvudesumma on .

227. Koosta avaldis. Arvuta.

Arvu 5 suurenda 8 korda.

Arvu 5 suurenda 8 võrra.

Arvu 40 vähenda 4 korda.

Arvu 40 vähenda 4 võrra.

228. Lahenda ülesanne.

Vana-ema on 63-aastane. Irmelin on temast 9 korda noorem. Isa on Irmelinist 6 korda vanem. Kui vana on isa?

Vastus: Isa on -aastane.

229. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

32 : 8 + 46

79 – 27 : 3

55 – 64 : 8

7 ∙ 8 – 17

39 + 5 ∙ 6

37 + 4 ∙ 7

Märgi saadud vastused.

Üle jäid  ja  . Nende arvude vahe on .

230. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Tegurid on 6 ja 5. Leia korrutis.

2. Jagatav on 54, jagaja on 9. Leia jagatis.

3. Leia korrutis, kui tegurid on 7 ja 9.

4. Leia jagatis, kui jagatav on 40 ja jagaja on 8.

231. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

72 : 9 ∙ 3 = 

1) 

2) 

49 : 7 ∙ 6 = 

1) 

2) 

0 ∙ 7 : 2 = 

1) 

2) 

8 ∙ 5 : 4 = 

1) 

2) 

42 : 6 ∙ 5 = 

1) 

2) 

81 : 9 ∙ 1 = 

1) 

2) 

232.–233. Lahenda ülesanded.

Õpetaja maksis Tartu-Valga rongi piletite eest 63 eurot. Ta ostis piletid üheksale õpilasele. Kui palju maksis üks pilet?

Vastus: Üks pilet maksis  eurot.

Isa maksis bussi-piletite eest Tartust Viljandisse 32 eurot. Ta ostis piletid neljale lapsele. Kui palju maksis üks pilet?

Vastus: Üks pilet maksis  eurot.

234. Arvuta, kui paju maksavad ...

6 €

9 €

3 kalendrit maksab  €

4 kella maksab  €

5 kalendrit maksab   €

6 kella maksab  €

8 kalendrit maksab   €

10 kella maksab  €

Tööleht

Palun oota