Peatükk 7.7 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Nimega arvude korrutamine ja jagamine (235–246)

235. Arvuta.

9 ∙ 3 cm =  cm

4 ∙ 7 mm =  mm

5 ∙ 10 m =  m

6 l ∙ 9 =  l

9 ∙ 8 l =  l

8 kg ∙ 7 =  kg

5 € ∙ 5 =  €

6 ∙ 10 € =  €

5 s ∙ 8 =  s

236. Arvuta.

18 cm : 3 =  cm

42 mm : 7 =  mm

54 m : 9 =  m

48 kg : 6 =  kg

64 l : 8 =  l

36 kg : 4 =  kg

63 € : 7 =  €

24 s : 8 =  s

45 € : 9 =  €

237. Lahenda ülesanne.

Kaisa korjas aiast 21 kilo-grammi maasikaid. Vaarikaid korjas tüdruk 3 korda vähem. Mitu kilo-grammi marju korjas Kaisa aiast kokku?

Vastus: Kaisa korjas aiast  kilo-grammi marju.

238. Arvuta. Lohista võrdsete vastustega avaldised kõrvuti.

 • 64 cm : 8
 • 5 ∙ 9 m
 • 62 cm – 53 cm
 • 9 m + 27 m
 • 90 cm – 41 cm
 • 42 m : 7

7 ∙ 7 cm

81 cm : 9

19 m + 26 m

75 cm – 67 cm

42 m – 36 m

9 ∙ 4 m

239. Lahenda ülesanne.

Vanemad ostsid tarbe-kaupu 36 euro eest. Toidu-kaupade ostmiseks kulutasid nad raha 4 korda vähem. Kui palju kulutasid vanemad raha kaupade ostmiseks kokku?

Vastus: Vanemad kulutasid  eurot.

240. Kontrolli. Märgi valed vastused.

 • 35 € : 5 = 7 s
 • 35 l : 7 = 9 l
 • 63 kg : 7 = 8 kg
 • 8 m ∙ 9 = 72 mm
 • 6 ∙ 8 cm = 36 cm
 • 4 cm ∙ 8 = 24 m

Kirjuta valesti lahendatud ülesanded endale vihikusse. Arvuta.

241. Mitu eurot on ühel pildil kokku? Koosta pildi põhjal avaldis. Arvuta.

 ⋅  € =  €

 ⋅  € =  €

 ⋅  € =  €

 ⋅  € =  €

 ⋅  € =  €

 ⋅  € =  €

242. Lahenda ülesanne.

Liivil on 3 karpi küpsiseid. Igas karbis on 30 küpsist. Kui palju on Liivil küpsiseid kokku?

Vastus: Liivil on kokku  küpsist.

243. Arvuta. Sobita vastused.

 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
 • 90
 • 100

3 ∙ 20 =

20 ∙ 4 =

2 ∙ 10 =

40 ∙ 2 =

3 ∙ 30 =

20 ∙ 5 =

8 ∙ 10 =

20 ∙ 2 =

2 ∙ 30 =

244. Lahenda ülesanne.

Pakis on 80 kommi. Kommid jagati võrdselt nelja lapse vahel. Mitu kommi sai iga laps?

Vastus: Iga laps sai  kommi.

245. Lohista avaldised sobiva vastuse alla.

    • 80 : 4
    • 90 : 3
    • 40 : 2
    • 80 : 2
    • 60 : 2
    • 60 : 3

    246. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus. Lohista avaldis sobivale kalale.

    Vihje
    Keera telefon laiupidi.
    • (29 + 51) : 4
    • 60 : 3 + 24
    • 55 – 2 ∙ 20
    • 3 ∙ (16 + 14)
    • (74 – 14) : 2
    • 4 ∙ (95 – 75)

    Tööleht

    Palun oota