Peatükk 2.5 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Argentina

Asend

Argentina asub Lõuna-Ameerika lõunapoolses osas.

Millistel poolkeradel asub Argentina?

 ja -poolkeral.

Mitmendal kohal oma pindalalt on Argentina maailma riikide hulgas?
Leia peatüki 2.1 riikide suuruste tabelist.

Argentina piirneb

 • põhjast Boliivia ja Paraguayga
 • idast Brasiilia, Uruguay ja Atlandi ookeaniga
 • lõunast ja läänest Tšiiliga

Argentinas elab üle 44 miljoni inimese.
​Enamik inimesi elab linnades riigi kirdeosas, sest seal on kõige paremad elamistingimused.

Mis sa arvad, miks on kõige paremad elamistingimused Argentina kirdeosas?

Argentina pealinn on Buenos Aires. Seal elab 15 miljonit inimest. Maailmas on Buenos Aires rahvaarvult 13. kohal.
​Buenos Aires asub La Plata lahe kaldal Parana jõe suudmes.

Loodus

Argentina lääneosa on väga mägine. Seal kõrgub Andide mäestik. Argentinasse jääb ka Andide mäestiku kõige kõrgem mägi Aconcagua. Selle kõrgus on ligi seitse kilomeetrit (6960 m).

Argentina lõunaosas on kõrb. Kesk- ja põhjaosas laiub tasastel aladel rohtla.

Riigi pikim jõgi on Paraná.
​Selle lisajõel asuvad kuulsad Iguassu joad. Iguassu joastikku kuulub 275 juga üldlaiusega ligi 2,7 kilomeetrit.
​Jugade kõrgus on 82 meetrit.

Iguassu joastik

Argentina lõunaosas asub Tulemaa saarestik.

Uuri kaardilt

Mis riigile kuulub Tulemaa saarestik?

Atlandi ookean
Drake`i väin
La Plata laht
Paraná jõgi
Iguassu joastik
Andide mäestik
Tulemaa saarestik

Loodusvarad

Argentinas leidub mitmeid maavarasid. Seal leidub naftat ja maagaasi. Argentinas on maailma suurimaid uraanimaagi varusid.
​Leidub veel rauamaaki ning hõbeda-, vase-, plii- ja tsingimaaki.

Argentina põhjaosas laiuvad suured soolaväljad.

Argentina on üks maailma suuremaid sojakasvatajaid. Sojast valmistatakse sojajahu, -piima, -kastet, -õli jt tooteid.
​Samuti kasvatatakse Argentinas suhkruroogu, maisi, viinamarju jm.

Sojauba

Mõtle ja arutle

Missugused loodustingimused võimaldavad kasvatada suhkruroogu, viinamarju jt soojalembeseid taimi?

Argentina on suur toiduainete tootja ja eksportija (teistesse riikidesse kauba müüja). Toodetakse ja eksporditakse piima, veiseliha ja kanaliha.
​Argentina on maailma viies veinitootja. Veini valmistatakse seal peamiselt viinamarjadest.

 1. Argentina nimi tuleneb (mis?)  keelsest sõnast (mis sõna see on?) .
 2. See sõna tähendab (mida?) .
 3. Nimi viitab sellele, et riigis leidub palju (mida?) .

Leia õpitud riikide suurused peatükist 2.1 maailma suuremate riikide tabelist.

 • Hiina
 • Venemaa
 • Argentina
 • Kanada

Leia õpitud riikide rahvaarvud internetist ja peatükist 2.1 maailma suuremate riikide rahvaarvu tabelist.

 • Argentina
 • Hiina
 • Kanada
 • Venemaa

1. Milliste riikide kohta käivad tabelis toodud väited?
Vali rist õige riigi lahtrist.

Vene-
maa

Kanada

Hiina

Argen-
tina

Asub lõunapoolkeral.

 • x
 • x
 • x
 • x

Piirneb Põhja-Jäämerega.

 • x
 • x
 • x
 • x

Piirneb Vaikse ookeaniga.

 • x
 • x
 • x
 • x

Pealinn on Ottawa.

 • x
 • x
 • x
 • x

Asub osaliselt rohtlas.

 • x
 • x
 • x
 • x

Asub osaliselt tundras.

 • x
 • x
 • x
 • x

Leidub naftat.

 • x
 • x
 • x
 • x

2. Loe kõik väited koos vastustega.

3. Loe väited, mis on ühised kõigile neljale suurriigile.

     Püüa igalt riigikontuurilt ära tunda mõni geograafiline objekt (poolsaar, saar, laht, meri).

     1. Mis peab igal riigil olema?

     • oma maa-ala
     • oma rahvas
     • põhiseadus
     • teiste riikide tunnustus

     2. Mis riikidel on piir Atlandi ookeaniga?

     • Venemaa
     • Kanada
     • Hiina
     • Argentina

     3. Mis on Argentina pealinn?

     • Buenos Aires
     • Moskva
     • Ottawa
     • Peking

     4. Mis on Venemaa pealinn?

     • Buenos Aires
     • Moskva
     • Ottawa
     • Peking

     5. Mis riigi elanike arv on umbes 144 miljonit?

     • Venemaa
     • Kanada
     • Hiina
     • Argentina

     6. Mis riigist pärineb siid?

     • Venemaa
     • Kanada
     • Hiina
     • Argentina

     7. Kus riigis on kõige rohkem järvi maailmas?

     • Venemaa
     • Kanada
     • Hiina
     • Argentina

     Tööleht

     Palun oota