Peatükk 3.1 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Erinevad rassid ja rahvad

Rahvaarv

Mõtle ja arutle

Vaata kaarti.

 1. Leia piirkonnad, kus elab kõige rohkem inimesi.
 2. Leia piirkonnad, kus elab kõige vähem inimesi.
 3. Miks elab vähe inimesi
  • Gröönimaal?
  • Himaalajas?
  • Amazonase madalikul?

Arutlege klassikaaslastega.

Maakeral elab üle 7,8 miljardi inimese.
​Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest.

Indias elab ühel ruutkilomeetril üle 500 inimese.

Rahvaarv muutub pidevalt.

Jälgi internetis rahvaarvu muutust praegu: rahvastik.population.city/world

 1. Tänane kuupäev: .
 2. Praegu elab maakeral  inimest.
 3. Täna on juba maailmas sündinud  inimest.
 4. Rahvaarvu muutus maailmas täna on  inimest.
 5. Sellel aastal on rahvaarv maailmas kasvanud   inimese võrra.
 6. Euroopas elab praegu  inimest.
 7. Täna on Euroopas sündinud  inimest.

Rahvused

Teatud maa-alal elavad inimesed, kes räägivad ühte keelt ja kellel on sarnane kultuur, moodustavad rahvuse.
​Eestlased, venelased, soomlased, inglased jt on kõik eri rahvused.Eestlased räägivad eesti keelt, soomlased soome keelt jne.

Maailmas on üle 3000 rahvuse ja kõneldakse üle 6000 keele.

Maailmas on üle 3000 rahvuse

Eestis elab peale eestlaste veel enam kui 180 rahvusest inimesi. Kõige arvukamalt elab Eestis eestlasi. Teiste rahvuste esindajatest elab Eestis rohkem venelasi, ukrainlasi ja soomlasi.

Kõige rohkem räägitakse maailmas hiina, hispaania, inglise, hindi ja araabia keelt.

Maailmas on keeli, mida räägivad paljude rahvuste esindajad. Nende keelte abil on eri rahvustel hea omavahel suhelda. Selliseid keeli nimetataksegi rahvusvahelisteks suhtluskeelteks. Neid keeli õpitakse ka eri maade koolides võõrkeeltena.
​Rahvusvahelised suhtluskeeled on inglise, prantsuse, saksa, vene, hispaania ja araabia keel.

1. Rahvused on

 • eestimaalased, marjulised
 • sakslased, ukrainlased
 • sportlased, teadlased

2. Keeled on

 • inglased, eestlased
 • Ameerika, Aasia
 • eesti, vene

3. Rahvusvahelised suhtluskeeled on

 • inglise, eesti, araabia
 • vene, hispaania, soome
 • inglise, hispaania, saksa

4. Eestis on kõige arvukam rahvus

 • inglased
 • eestlased
 • lätlased

5. Maailmas räägitakse kõige rohkem

 • hiina, hispaania, hindi keelt
 • inglise, hiina, jaapani keelt
 • vene, prantsuse, eesti keelt

Rassid

Oma välimuselt on eri rahvusest inimesed samuti väga erinevad. Inimestel on erinev naha-, juuste- ja silmade värv, erinev näokuju ja kehaehitus.

Maakeral elavad inimesed jaotuvad välistunnuste järgi rassideks.
Rass on sarnaste tunnustega inimrühm.

Maakeral elavad inimesed jaotuvad kolme põhirassi:

 • europiidne ehk valge rass
 • mongoliidne ehk kollane rass
 • negriidne ehk must rass

Rasside põhitunnused

Enamik Euroopas elavaid rahvaid kuulub valgesse rassi. Põhjapoolsematel aladel elavad inimesed on välimuselt heledate juuste ja heledate silmadega. Ka nende nahk on heledam kui teistel. Niisugused on näiteks eestlased, soomlased, rootslased.

Euroopa lõunapoolsematel aladel elavatel inimestel on aga tumedad juuksed ja tumedad silmad. Nende nahk on põhjarahvaste nahast tumedam. Niisugused on näiteks hispaanlased, itaallased, kreeklased.

Aasia ja Aafrika elanikud on peamiselt teistsuguse välimusega.

Tutvu eri rahvaste väliste tunnustega järgmise tabeli abil.

Rasside põhitunnused

Tunnus

Valge rass (europiidne rass)

Must rass (negriidne rass)

Kollane rass (mongoliidne rass)

Peamine elukoht

Euroopas, Ameerikas, Põhja-Aafrikas, Austraalias, Aasia edelaosas

Aafrika kesk- ja lõunaosas, Ameerikas

Aasias (Ameerikas elavad indiaanlased)

Naha värvus

hele

tume

kollakas

Juuksed

heledad kuni tumedad, sirged või lainelised, pehmed

tumedad, kräsus või lainelised

tumedad, sirged, karmid

Silmad

heledad kuni tumedad

tumedad

tumedad mandlikujulised pilujad

Nägu

lame nina, paksud huuled

lai, kõrged põsesarnad

 1. Loe valge rassi põhitunnused.
 2. Loe kollase rassi põhitunnused.
 3. Loe musta rassi põhitunnused.
 4. Mille poolest erinevad europiidse ehk  rassi ja negriidse ehk  rassi esindajad?
  Arutle klassikaaslastega.
 5. Mille poolest erinevad  ehk valge rassi ja mongoliidse ehk  rassi esindajad?
  Arutle klassikaaslastega.
 6. Mille poolest erinevad mongoliidse ehk  rassi ja negriidse ehk  rassi esindajad?
  Arutle klassikaaslastega.

    * Ülesanne 5

    Arutle koos õpetajaga.

    1. Europiidse rassi esindajaid nimetatakse ka valge rassi esindajateks. Põhjenda!
    2. Aafrika mandrit nimetatakse mustaks mandriks. Põhjenda!
    3. Mis rassi kuuluvad indiaanlased ehk „punanahad“? Põhjenda!
    Indiaanlased on Ameerika põliselanikud.

    Segarass

    Kõik inimesed ei ole kindlate põhirassi tunnustega. Inimesel võib olla tunnuseid mitmest rassist. Näiteks kui isa on musta rassi esindaja ja ema on valge rassi esindaja, siis lapsel on mõlema rassi tunnuseid.

    Inimesed, kelle vanemad on eri rassidest, on segarassi esindajad.

    1. Kirjelda,
     1. mis tunnused on lapsel valgest rassist.
     2. mis tunnused on lapsel mustast rassist.
    2. Mis rassist on laps?

    Tööleht

    Palun oota