Peatükk 4.3 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Ränded ja nende põhjused

Ränne ehk migratsioon

Reisil Hispaanias
Aruba saarelt pärit laulja Dave Bentoni kodu on Eestis.

Inimesed on uudishimulikud ja armastavad reisida. Nad tahavad näha, missugune on loodus nende kodust kaugemal, kuidas elavad inimesed teistes kohtades.
​Reisimise ajal on inimesed lühemat või pikemat aega kodust eemal. Pärast reisi tulevad inimesed oma koju tagasi.

Kui inimene läheb aga oma kodukohast kuskile mujale elama, siis on see ränne.

Mõtle ja arutle

Mis vahe on reisimisel ja rändel?
​Õppisid seda 7. klassi loodusõpetuses.

Rahvaarv mingil maa-alal sõltub peale sündide ja surmade ka rändest. Ränne ehk migratsioon on elama asumine teise asulasse või teise riiki.

Teise asulasse või teise riiki elama asuja on migrant.

Rände liigid

Ränded liigitatakse selle järgi, kust kuhu inimene elama asub.

Siseränne – inimene asub teise kohta elama oma riigi piires.
​Näiteks kolib pere Põlvast Tartusse, sest lapse kool on Tartus.

Välisränne – inimene asub elama teise riiki.
​Välisränne jaguneb omakorda kaheks: väljarändeks ja sisse-rändeks.

 • Väljaränne – inimene läheb oma kodumaalt teise riiki elama. Näiteks Eestist pärit perekond asus elama Soome, sest vanemad leidsid seal tasuvama töökoha.
 • Sisseränne – inimene tuleb teisest riigist siia elama. Näiteks Soomest pärit perekond kolis Eestisse, sest rajas siin oma firma. Süüriast pärit perekond põgenes oma kodumaalt sõja pärast. Nad hakkasid elama Eestis.

Pendelränne – inimeste pidev edasi-tagasi liikumine kahe asula vahel. Tihti elavad inimesed linnast väljas, aga tööl käivad linnas. Seega toimub inimeste pidev edasi-tagasi liikumine.
​Näiteks käib Elva inimene iga päev Tartus tööl või koolis.
​Tänapäeval käib Eestist palju inimesi Soomes tööl. Inimene on kaks nädalat Soomes tööl, siis on ühe nädala kodus Eestis.

Paljud pered on sunnitud oma koduriigist põgenema, sest seal käib sõda.

Ülesanne 1

Vaatle mõistekaarti rännete kohta.

 1. Kust kuhu toimub ränne? Arutle koos kaaslastega.
 2. Kas ka siserännet võiks jaotada sisse- ja väljarändeks?

Arutle kaaslastega, miks käiakse just suuremates linnades tööl või õppimas.

 1. Enamasti toimub pendelränne oma  piires.
 2. Suuremad linnad on  ja Pärnu.
 3. Kõige rohkem esineb pendelrännet suurte  ümbruses.
 4. Sinised jooned kaardil näitavad, et tööl või õppimas käiakse isegi riigi  servast.
  (näiteks Ruhnust (kuhu?) .)
 5. Minu kodumaakonna (maakonna nimi)  suurim keskus, kus inimesed tööl ja koolis käivad, on .

1. Kust tuleb Euroopasse kõige rohkem inimesi?

 • Põhja-Ameerikast
 • Aafrikast
 • Aasiast

2. Kuhu rändab Euroopast kõige rohkem inimesi?

 • Aafrikasse ja Austraaliasse
 • Aasiasse ja Põhja-Ameerikasse
 • Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse
Vaata videot rände suundadest.

Vaata interaktiivset kaarti rännetest:
migrationdataportal.org

1. Täida tabel Eesti, Läti ja Saksamaa kohta.

 • Suurenda maailma kaart Euroopa kaardiks paremal all olevate +/– märkide abil.
 • Vali vasakust servast „Immigration & emigration“. Sealt edasi vali „International migrant stock (Total)“ – sisserändajad kokku.
 • Vali vasakust servast „International emigrants (Total)“ – väljarändajad kokku.

2017.
aasta

Eesti

Läti
(tuhat in.)

Saksamaa
(miljonit in.)

Sisserändajate arv


tuhat inimest

Väljarändajate arv


tuhat inimest

193 tuhat = 193 000

 tuhat = 

 tuhat = 

 tuhat = 

 miljonit = 

 miljonit = 

Arutle

 1. Miks on Eestis ja Lätis rohkem väljarändajaid kui sisserändajaid?
 2. Miks on Saksamaal rohkem sisserändajaid kui sealt väljarändajaid?


Rände põhjused

Inimesed rändavad enamasti vabatahtlikult.
​Põhjused, miks inimesed lähevad oma kodukohast mujale elama, on väga mitmesugused:

 • parem palk
 • sobivamad elamistingimused
 • head õppimisvõimalused
 • tervislik looduskeskkond
 • pere, sugulased, sõbrad

Ränne võib olla ka sundränne. Sel juhul on inimesed sunnitud oma kodukohast mujale elama asuma.
​Põhjuseid on mitmesuguseid:

 • kodumaal on sõda;
 • kodumaal on olnud looduskatastroof (tugev maavärin, vulkaanipurse, suur üleujutus jmt);
 • inimeste usuline või poliitiline tagakiusamine kodumaal.

Need inimesed, kes on mingil põhjusel sunnitud oma kodumaalt lahkuma, on pagulased.

   • kõrgem töötasu
   • ebatervislik keskkond
   • raskused töökoha leidmisega
   • piiratud usuvabadus
   • tervislik looduskeskkond
   • rahulik ja turvaline elukeskkond
   • head õppimis­võimalused
   • sagedased tugevad maavärinad
   • sõjategevus
   • õpitud erialaga töökohad
   • hästi kättesaadav arstiabi

   Tööleht

   Palun oota