Peatükk 4.6 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Linnastumise põhjused

Linna- ja maarahvastik

Tallinn
Maa-asula

Inimesed elavad nii linnades kui ka maal.
​Linnades elavad inimesed moodustavad linnarahvastiku.
​Maal elavad inimesed on maarahvastik.
​Eestis elab linnades 69% inimestest, see on peaaegu 34 elanik-konnast.
​Euroopas elab linnades 75% inimestest, see on 34 elanikkonnast.
​Kogu maailma inimestest elab linnades 52%, see on umbes pool rahvastikust.

Linnades töötab enamik inimesi teeninduses ja tööstuses.

Linnade ja linnaelanike arv kasvab pidevalt. Sellist olukorda nimetatakse linnastumiseks.
​Suurte linnade ümber olevad asulad kasvavad väga kiiresti. Sageli ei saa aru, kus üks asula algab ja teine lõpeb. Asulad kasvavad üksteisega kokku ja moodustavad ühe suure linna. Näiteks on Tallinnaga kokku kasvanud Laagri ja Tartuga Ihaste.
​Eestis pole suurlinnu. Kui kokku kasvavad suurlinnad, siis seda nimetatakse linnastuks.

Mõtle ja arutle

Tuleta meelde ka 7. klassi loodusõpetuses õpitut.
​Mis on need põhjused, miks osale inimestele meeldib elada maal, osale aga linnas?
​Kumba eelistad sina? Miks?

 • asula
 • linn
 • suurlinn
 • linnastu
 • linnastumine
 •  – linnaelanike ja linnade arvu kasv
 •  – üle ühe miljoni elanikuga linn
 •  – eraldi asuv eluhoonete rühm
 •  – suurem asula, kus elab vähe põllumajandusega tegelevaid inimesi
 •  – omavahel kokku kasvanud linnad
Peetri elurajoon Tallinna piiril

Linnastumine Euroopa riikides

 1. Mis riikides elab enamik inimesi linnades (90–100%)?
   ja 
 2. Mis Eesti naaberriikides elab samuti väga suur osa elanikkonnast linnades (80–90%)?
   ja 
 3. Kui palju inimesi elab linnades Eestis, Lätis ja Leedus?
  %
 4. Kus elab linnades alla poole (40–50%) elanikkonnast?
   ja 
  See tähendab, et seal on enamuses  rahvastik.

Linnastumise põhjused

Linnadesse luuakse seoses tehnoloogia arenguga üha rohkem töökohti.

Maal jääb töökohti pidevalt vähemaks. Suurtes farmides on inimeste töö asendunud masinate tööga. Maalt kolivad paljud inimesed linnadesse elama. Seal on neil kergem saada tööd.

Linnaelu eeliseks on ka see, et eluks vajalikud asutused ja teenused on lihtsamini kättesaadavad. Linnas on rohkem kauplusi, koole, lasteaedu, meditsiiniasutusi, söögikohti.
​Linnas on ka palju vaba aja veetmise kohti. Seal on kinod, teatrid, mitmesugused muuseumid, spordisaalid, spaad.

London on üks Euroopa suuremaid linnu.

Inimesed lähevad linna elama, sest linnas on:

 • kergem leida töökohta
 • palju metsa
 • palju kauplusi
 • puhtam õhk
 • head loomapidamisvõimalused
 • head sportimisvõimalused
 • kättesaadav arstiabi

Prantsusmaa pealinn Pariis
Talu Põhja-Eestis

Eesti linnad

Eestis on 47 linna. Maailma suurlinnadega võrreldes on meie linnad väga väikesed. Eesti kõige suurem linn on pealinn Tallinn. Tallinnas elab ligikaudu 400 000 elanikku.
​Kõige väiksemas linnas Mõisakülas elab aga alla 900 inimese.

Kõige vanem linn on Tartu, mis sai linnaõigused 1030. aastal. Kõige noorem linn on Tamsalu, mis sai linnaõigused alles 1996. aastal.

Linna
nimi:

Tallinn

Elanike arv

Maakond

Asutamis-
aasta

Mille
poolest
on see
linn
tuntud

, sadamalinn,
laulu- ja
tantsupeod

Kes
kuulsatest
inimestest
on sealt
pärit?

Euroopa suurimad linnastud

Maailma suurim linnastu Tokio
Euroopa suurim linnastu Moskva

Maailma suurim linnastu asub Aasias. See on Jaapani pealinn Tokio. Tokio on kokku kasvanud mitme lähedal asuva suure linnaga.
​Tokio linnastus elab peaaegu 60 miljonit inimest.
​Euroopas nii suuri linnastuid ei ole.

Vaatle internetist linnastute kaarti:
citypopulation.de.world

Linnastu

Riik

Rahvaarv
(miljonit in)

Tööleht

Palun oota