Peatükk 4.5 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Rahvastiku paiknemine

Rahvastiku paiknemine

Inimesed elavad maakeral väga ebaühtlaselt.
​​Kõige rohkem elab inimesi eluks ja majandustegevuseks sobivates tingimustes. Nendeks on

 • parajalt soe ja niiske kliima
 • tasased ja viljakad maa-alad
 • mageda vee leidumine
 • loodusvarade leidumine

Sellised kohad on troopilised ja lähistroopilised rannikualad, järvede- ja jõgede-äärsed kohad.

Maailma rahvastiku paiknemine

 1. India on Aasias üks maailma tihedamini asustatud piirkondi. 
 2. Lõuna-Ameerikas on tihe asustus Amazonase vihmametsades. 
 3. Põhja-Aafrika on väga kuiva kliima tõttu hõredalt asustatud. 
 4. Gröönimaal on eluks sobiva kliima tõttu tihe asustus. 
 5. Himaalajas, Andides jt kõrgmäestikes on ebasobivad elamistingimused. 
 6. Asustustihedus sõltub piirkonna looduslikest oludest. 
 7. Euroopa on maailmajagudest kõige tihedamalt asustatud. 
 8. Euroopas elab linnades rohkem inimesi kui maal. 

Rahvastiku tihedus

Eluks sobivates kohtades elab palju inimesi. Seal on asustus tihe.
​Ebasobivates tingimustes elab vähe inimesi. Seal on asustus hõre.

Seda, kui palju elab inimesi ühel pinnaühikul, näitab rahvastiku tihedus.
​Rahvastiku tiheduse määramiseks jagatakse piirkonna elanike arv piirkonna pindalaga.
​Eesti rahvastiku keskmine tihedus on rohkem kui 30 in/km². See tähendab, et keskmiselt elab Eestis rohkem kui 30 inimest ühel ruutkilomeetril.
​Kogu maailma rahvastiku keskmine tihedus on 47 in/km². Maailmaga võrreldes on Eesti asustatud suhteliselt hõredalt.

Holland on üks suurema rahvastiku tihedusega riike Euroopas.

Riik

2013. aasta

2017. aasta

Euroopa Liit (28 liikmesriiki)

116 in/km²

118 in/km²

Belgia

368

374

Eesti

30

30

Holland

498

501

Island

3

3

Läti

32

31

Malta

1348

1495

Norra

17

17

Rumeenia

87

84

Saksamaa

226

234

Soome

18

18

Suurbritannia

264

272

 1. Kui suur oli 28 riigiga Euroopa Liidu rahvastiku tihedus 2017. aastal?
   in/km²
 2. Leia kolm kõige suurema rahvastiku tihedusega riiki 2017. aastal.
   ja 
 3. Leia kolm kõige väiksema rahvastiku tihedusega riiki 2017. aastal.
   ja 
 4. Kirjuta kõige suurem rahvastiku tiheduse arv.  in/km².
  Kirjuta kõige väiksem rahvastiku tiheduse arv. in/km²
  Arvuta vahe:  in/km².
 5. Kuidas on muutunud rahvastiku tihedus Eestis aastatel 2013–2017?
 6. Kummas riigis on rahvastiku tihedus aastatel 2013–2017 rohkem kasvanud, kas Maltal või Belgias?

  Kui palju?  in/km².
 7. Kummas riigis on rahvastiku tihedus aastatel 2013–2017 rohkem kahanenud, kas Lätis või Rumeenias?

  Kui palju?  in/km².


Eesti rahvastiku tihedus

1. Rahvastik paikneb 

2. Kõige tihedamini asustatud piirkonnad on

 • Harjumaa
 • Hiiumaa
 • Tartu

ümbrus.

Seal on tihe asustus, sest need kohad on

3. Kõige hõredamini on Eestis asustatud

 • Raplamaa
 • Peipsi põhja­rannik
 • Hiiumaa

Seal on hõre asustus, sest need on

 • suurte soode piirkonnas
 • kaugel suurema­test keskus­test
 • mere ääres

4. Põlvamaal on rahvastiku keskmine tihedus  inimest ruutkilomeetril.

5. Rahvastiku keskmine tihedus on Eestis  inimest ruutkilomeetril.

 1. Kuidas on muutunud eestlaste arv aastatel 1989–2000?
 2. Mis maakonnas elas kõige rohkem inimesi?
 3. Kus elas naisi rohkem kui mehi?
 4. Mitu inimest elas Saaremaal?
 5. Miks on Harjumaal rahvastiku tihedus kõige suurem?
 6. Kus on rahvastiku tihedus kõige väiksem? Põhjenda!
 7. Mis vanuserühma naisi on Eestis kõige rohkem?
 8. Mis vanuserühma mehi on Eestis kõige rohkem?
Kartodiagramm Eesti rahvastiku kohta

Tööleht

Palun oota