Peatükk 5.2 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Tööstusharud

Tööstus

Naftatööstus Austrias

Inimestel on oma eluks ja tegevuseks vaja väga paljusid erinevaid asju.
​Tööstus on valdkond, mis tegeleb

 • loodusvarade kaevandamise ja töötlemisega
 • energia tootmisega
 • masinate, seadmete ja tööriistade tootmisega
 • tarbekaupade tootmisega
 • põllumajandussaaduste töötlemisega
 • tööstuse enda valmistatud toodete töötlemisega

energia tootmine – 

masinate ja seadmete tootmine – 

tarbekaupade tootmine – 

põllumajandussaaduste töötlemine – 

Tööstusharud

Kuna tööstuse toodang on väga mitmekesine, siis jaguneb tööstus omakorda mitmeks tööstusharuks.

Tähtsamad tööstusharud on

 • energeetika ja kütusetööstus
  ​toodetakse elektrit ja kütuseid
 • metallurgia
  ​sulatatakse metallimaakidest metalle
 • masinatööstus
  ​toodetakse autosid, traktoreid, lennukeid, arvuteid, kodumasinaid, mõõteriistu jpt masinaid ja seadmeid
 • keemiatööstus
  ​toodetakse värve, plasti, kodukeemiat, kosmeetikat, ravimeid jm
 • kergetööstus
  ​toodetakse riideid, jalatseid, kotte jm
 • toiduainetööstus
  ​toodetakse liha-, piima- ja jahutooteid, konserve jm
 • puidutööstus
  ​toodetakse mööblit, paberit, puitmaju jm
 • ehitusmaterjalitööstus
  ​toodetakse ehitusmaterjale – ehituskive, tsementi, plaate, killustikku jm
Tööstuses kasutatakse masinliku liinitöö peal järjest rohkem roboteid.

Vaata videot Eesti puidutööstuse ettevõttest.

 1. Kus asub Eesti (ja kogu Baltikumi) suurima puidutöötlemis-ettevõtte Stora Enso Eesti suurim saeveski?
 2. Mitu inimest töötab Imavere saeveskis? 
 3. Mis on põhilised puuliigid, mida töödeldakse?
   ja 
 4. Mis mandritele ehk kontinentidele müüakse tooteid?
 5. Mida tehakse kõikide jäätmetega?
  Neist toodetakse biokütusena puidugraanuleid ehk
Vaata videot Eesti puidutööstuse ettevõttest.

Ülesanne 3

2. Leia tabelis Eestis toodetav toodang, keskused, ettevõtted. Võrdle saadud tulemusi kaaslaste tulemustega.

3. Loe saadud tulemused.

 1. Vaatle Euroopa majanduskaarti.
  Täida tabel Euroopa tähtsamate tööstusharude kohta.
  Vastamisel kasuta ka teksti, atlase majanduskaardi ja interneti abi.

Tööstus-
haru

Toodang

Tooraine

Keskused

Ette-
võtted

Keemia-
tööstus

Kerge-
tööstus

Puidu-
tööstus

Ehitus-
materjali-
tööstus

Kava tööstusharu iseloomustamiseks

 1. masinatööstuse jagunemine;
 2. vali üks masinatööstuse haru ja iseloomusta seda;
 3. tooraine;
 4. toodang;
 5. suuremad keskused ja ettevõtted Eestis;
 6. suuremad keskused ja ettevõtted Euroopas.

Ülesanne 4. Praktiline töö

Leia teavet masinatööstuse kohta.
​Kasuta internetti jt teabeallikaid.
​Teosta töö õpetaja juhendite järgi (kirjalikult vihikusse, referaat, PowerPointi esitlus vm).

Abina kasuta kõrval olevat kava.

 • energeetika
 • masinatööstus
 • keemiatööstus
 • puidutööstus
 • toiduainetööstus
 • energeetika
 • masinatööstus
 • keemiatööstus
 • puidutööstus
 • toiduainetööstus
 • energeetika
 • masinatööstus
 • keemiatööstus
 • puidutööstus
 • toiduainetööstus
 • energeetika
 • masinatööstus
 • keemiatööstus
 • puidutööstus
 • toiduainetööstus
 • energeetika
 • masinatööstus
 • keemiatööstus
 • puidutööstus
 • toiduainetööstus
 • energeetika
 • masinatööstus
 • keemiatööstus
 • puidutööstus
 • toiduainetööstus

Meie klassi tuttavate tööalad

Majandus-
haru

Majanduse
allharu

Amet

Mitu inimest sinu
tuttavatest selles
ametis töötab?

põllumajandus

ehitaja

mööblitööstus

teenindus

müüja

Tehke tulemuste põhjal järeldused.
Arutlege klassis, mis majandusharus töötab teie tuttavate hulgas kõige rohkem inimesi.

*Ettevõtte külastamine

(tööstus-, põllumajandus-, teenindus- või transpordiettevõte)

 1. Ettevõtte nimi:
 2. Majandusharu, allharud:
 3. Asukoht (asula, maakond, millises Eesti osas):
 4. Ettevõte töötab alates  aastast.
 5. Töötajaid on .
  Tööjõudu on 
 6. Toodetakse:
 7. Toodangust tehakse:
 8. Toodang müüakse (kuhu, kellele?):
 9. Tooraineks on:

  Tooraine saadakse (kust?):
 10. Ettevõtte tegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid:
 11. Ettevõtte probleemid:
 12. Mulle meeldis kõige rohkem:

Tööleht

Palun oota