Peatükk 5.5 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Euroopa energia­majandus ja energia­probleemid

Euroopa energiaressursid

Euroopas leidub elektri ja kütuste tootmiseks võrreldes Eestiga mitmekesisemaid energiaallikaid.

 1. Kus leidub kivisütt?
 2. Kus leidub naftat?
 3. Kus leidub maagaasi?
 4. Kust tuuakse Eestisse naftat?
 5. Miks on Prantsusmaal palju tuumaelektrijaamu?
 6. Miks on Suurbritannias otstarbekas kasutada elektri ja kütuste tootmiseks naftat, maagaasi ja kivisütt?

Arutle kaaslastega.

Elektri tootmine

Euroopas on ainult kolm riiki, kes toodavad kogu oma energia ise. Need on Venemaa, Norra ja Taani.
​Ka Eesti toodab umbes 90% oma vajaminevast energiast ise. Samas Küpros, Malta ja Luksemburg saavad peaaegu kogu oma energia teistest riikidest.

Elektrit toodetakse erinevalt. Eestis ja Poolas toodetakse suurem osa elektrit soojuselektrijaamades.
​Prantsusmaa toodab aga suure osa oma elektrienergiast tuuma-jaamades.

Mõtle ja arutle

Miks toodetakse Eestis ja Poolas enamasti elektrit soojuselektrijaamades?

Järjest rohkem kasutatakse soojuselektrijaamade asemel taastuv-energial töötavaid elektrijaamu.
​Norras ja Austrias toodetakse suur osa elektrist vee-energia abil.

Mõtle ja arutle

Miks toodetakse enamik Norra ja Austria elektrist vee-energia abil hüdroelektrijaamades?

 • Poola
 • Hispaania
 • Suurbritannia
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Soome
 • Küpros

Põhjenda valikuid. Miks on kasulikum rajada päikese-elektrijaamu pigem Itaaliasse kui Eestisse? Arutle klassis.

Ülesanne 3

Vaata diagramme elektrijaamade tüüpidest
​Eestis, Prantsusmaal ja Rootsis.
​Võrdle elektrienergia tootmise jagunemist eri riikides.

Päikeseelektrijaam
Rootsi üks suuremaid hüdroelektrijaamu Stornorrfors
Prantsusmaa üks suuremaid tuumaelektrijaamu Cattenom Luksemburgi piiri lähedal

Vajadusel tuleta meelde energiaallikaid peatükist 5.3.

1. Taani

 • kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
 • tuumaenergia
 • vee-energia
 • tuule-energia
 • päikese-energia
 • tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia
 • maasoojus- ehk geotermiline energia

Vajadusel tuleta meelde energiaallikaid peatükist 5.3.

2. Island

 • kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
 • tuumaenergia
 • vee-energia
 • tuule-energia
 • päikese-energia
 • tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia
 • maasoojus- ehk geotermiline energia

Vajadusel tuleta meelde energiaallikaid peatükist 5.3.

3. Suurbritannia

 • kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
 • tuumaenergia
 • vee-energia
 • tuule-energia
 • päikese-energia
 • tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia
 • maasoojus- ehk geotermiline energia

Vajadusel tuleta meelde energiaallikaid peatükist 5.3.

4. Prantsusmaa

 • kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
 • tuumaenergia
 • vee-energia
 • tuule-energia
 • päikese-energia
 • tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia
 • maasoojus- ehk geotermiline energia

Vajadusel tuleta meelde energiaallikaid peatükist 5.3.

5. Bulgaaria

 • kütused (kivisüsi, nafta, maagaas)
 • tuumaenergia
 • vee-energia
 • tuule-energia
 • päikese-energia
 • tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia
 • maasoojus- ehk geotermiline energia

Põhjenda oma valikuid. Arutlege klassikaaslastega.

Euroopa energiaprobleemid

Iga tootmine ja tarbimine toob kaasa probleeme.

Soojuselektrijaamades kasutatavad kütused on taastumatud loodusvarad, mis saavad kunagi otsa. Seepärast tuleb neid kasutada säästlikult. Võimalusel võiks need asendada hoopis taastuvate energiaallikatega, mis ei saa otsa.

Kütuste põletamine toob kaasa mitmeid probleeme.
​Õhku eraldub palju süsihappegaasi ja teisi saasteaineid.
​Põlemisel jääb järele rohkesti tuhka, mis tuleb kuskile panna.
​Nii tekivad tuhamäed. Kütustega kaasnevad kivimid, mis ei põle. Ka need tuleb kuskile panna. Tekivad aherainemäed.
​Mägede tekitamisega muutub paratamatult pinnamood. Kasutus-kõlbmatuks muutuvad suured maa-alad.

Teadlased otsivad neile probleemidele lahendusi.

Tegelikult on igal elektrijaama tüübil nii oma eelised kui ka puudused.

Euroopa lähiajaloo üks suuremaid katastroofe oli plahvatus Ukrainas Tšornobõli tuumaelektrijaamas 1986. aastal. Selle põhjustatud kiiritushaigusesse suri sadu inimesi, piirkond on saastunud ja mahajäetud.
 1. Uuri internetist, mis probleeme toob kaasa
  • tuumaenergia kasutamine?
  • tuuleenergia kasutamine
 2. Missuguse energia kasutamist sina eelistad?
  Mina eelistan  -energia kasutamist.
  Põhjenda oma valikut.

  Aruta klassis koos õpetajaga.
Tuumajaam Belgias
Maailma suurim merre rajatud tuulepark Suurbritannia rannikul

Ülesanne 6

Mängi internetimängu „Säästev Shaun“

Mäng õpetab, kuidas luua puhtamat, tervislikumat ja jätkusuutlikumat keskkonda.

Mängus tuleb ehitada uus keskkonnasõbralik linn Suure Linna kodututele loomadele. Selleks tuleb jälgida maavarade, toidu, energia, transpordi ja loodushoiuga seotud probleeme.

Ehita oma linn kümne päeva jooksul, kui talunik on kodust ära. Proovi probleemi lahendamiseks juhtida Shauni ja tema karja ning päästa oma linn.

Tööleht

Palun oota