Peatükk 6.2 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Eesti põllumajandus

Maakasutus Eestis

Põllumajanduslik maa

Põllumajandus on üks vanemaid ja tähtsamaid majandusharusid. Sealt saame oma toidu ja kehakatte.

Põllumajandus jaguneb taimekasvatuseks ehk põllunduseks ja loomakasvatuseks ehk karjanduseks.
​Taimekasvatuses kasvatatakse kultuurtaimi.
​Loomakasvatus hõlmab koduloomade pidamist.

Põllumajandus sõltub väga suurel määral ilmast.
​Eesti asub parasvöötme põhjaosas. Ilmaolud on eri aastatel väga muutlikud. Mõni aasta on väga kuiv ja põuane, mõni liiga niiske ja vihmane. Seepärast on meie kliima sobivam just loomade pidamiseks. Eesti taimekasvatuses moodustab väga suure osa loomasööda kasvatamine.

Eesti põllumajandusmaast moodustab haritav maa 73% ja looduslikud rohumaad 27%. Kogu Eesti pindalast on haritavat maad 14%.

Ülesanne 1

Vaatle diagrammi Eesti maakasutusest.

Arutlege klassis:

 1. mis liiki maid on kõige rohkem?
 2. miks on Eestis kõige rohkem metsamaad?
 3. kui palju on põllumajandusmaad?
 4. kui suur osa maast on linnade ja külade all?
 5. mis võiks olla „muu maa“?

Ülesanne 2

Vaatle pilte ja tabelit.
​Kuidas on põllumajanduslikud majapidamised aastatel 2001–2016 muutunud?
​Kirjelda.

Põllumajanduslike majapidamiste arv

Aasta

Põllumajanduslikke
majapidamisi
kokku

Eraisikutele
kuuluvaid
majapidamisi

Firmadele
kuuluvaid
majapidamisi

2001

55 702

54 881

821

2005

27 688

26 856

832

2010

19 460

17 787

1673

2016

16 079

12 926

3153

 1. Kuidas on muutunud põllumajanduslike majapidamiste arv aastatel 2001–2016? Mis võis olla selle põhjus?
 2. Kuidas on muutunud eraisikute põllumajanduslike majapidamiste arv aastatel 2001–2016? Mis võis olla selle põhjus?
 3. Kuidas on muutunud firmade põllumajanduslike majapidamiste arv aastatel 2001–2016? Mis võis olla selle põhjus?

Arutage klassis koos õpetajaga.

Talumajapidamine
Suur piimafarm

Taimekasvatus Eestis

Taimekasvatus on põllumajandusharu, kus tegeletakse taimede kasvatamise ehk põllundusega.

Taimekasvatus jaguneb omakorda mitmeks haruks.

Teraviljakasvatus

Kasvatatakse teravilju.
​Peamised Eestis kasvatatavad teraviljad on rukis, nisu, oder, kaer, tatar.
​Rukis on leivavili. Sellest valmistatakse peamiselt rukkijahu.
​Nisujahust valmistatakse saia, mannat, makarone jm.
​Kaerast valmistatakse kaerahelbeid, müslit ja kaerajahu, millest omakorda tehakse kaeraküpsiseid.
​Tatar ja oder on head pudruviljad.
​Suur osa teraviljast läheb aga loomasöödaks.

Rukis

Köögiviljakasvatus

Kasvatatakse köögivilju.
​Peamised Eestis kasvatatavad köögiviljad on kartul, porgand, kapsas, sibul, kurk, hernes, till jt.

Köögiviljad

Marja- ja puuviljakasvatus
(aiandus)

Mõtle ja arutle

Mis marju kasvatatakse Eestis?
​Nimeta Eestis kasvatatavaid puuvilju.
​Miks ei kasvatata meil banaane, ananasse, kiivisid?

Eestis kasvatatavaid marju

Söödataimede kasvatus

Kasvatatakse söödataimi loomadele. Söödataimed on peamiselt heintaimed. Et ka talvel saaksid loomad heina süüa, selleks heintaimed kuivatatakse. Värskelt niidetud rohust tehakse ka silo.
​Maisist tehakse samuti Eestis silo.

Arutle

Miks kasvatatakse Eestis maisi loomadele silotaimena?

Väärtuslikud ja mahlased on loomakartul, loomapeet, loomakapsas jt söödataimed. Hea söödataim on ka raps.

Arutle

Milleks rapsi veel kasvatatakse?

Söödapeet
Õitsev rapsipõld
Vaata videot silo valmistamisest Estonia OÜ-s
 • NISU
 • RUKIS
 • KAER
 • ODER

Mille järgi otsustasid? Arutage klassikaaslastega.

kaer – 

ristikhein – 

söödapeet – 

söögipeet – 

kapsas – 

nisu – 

must sõstar – 

hernes – 

rukis – 

aroonia – 

timut – 

ploom – 

Loomakasvatus Eestis

Loomakasvatus on põllumajandusharu, kus tegeletakse loomade kasvatamisega.

Loomakasvatus jaguneb omakorda mitmeks haruks.

Veisekasvatus

Kasvatatakse lehmi, pulle ja vasikaid.
​Veiseid kasvatatakse peamiselt piima ja liha saamiseks.
​Veisenahast valmistatakse riideid ja jalanõusid.

Veised
Sead

Seakasvatus

Sigadelt saab peale liha veel nahka ja harjaseid. Sea-harjastest valmistatakse harju.

Lambad

Lambakasvatus

Lammastelt saadakse liha, villa ja nahka.
​Lambanahast valmistatakse kasukaid, mütse ja kindaid. Lambanahksed tooted on hästi soojad.
​Lambavillast kedratakse lõnga, millest kootakse kampsuneid, salle, mütse, kindaid, sokke.

Kanad

Linnukasvatus

Eestis kasvatatakse peamiselt kanu, hanesid, parte, kalkuneid, vutte. Lindudelt saadakse mune, liha ja sulgi.

Arutle

Milleks kasutatakse sulgi?

Hobusekasvatus

Meil kasvatatakse hobuseid ratsutamise ja sportimise eesmärgil. Veo- ja tööloomana kasutatakse meil hobuseid vähesel määral.

Hobusekasvatus Hanilas

Arutle

Milleks hobuseid mujal maailmas veel kasvatatakse?

Võrumaa kitsetalu kitsed

Kitsekasvatus

Kitsedelt saadakse piima, liha, nahka ja villa.

Mesinik meekärjega

Mesindus

Kasvatatakse mesilasi, et saada mett. Ravimi- ja kosmeetikatööstusele on väga väärtuslikud ka mesilasmürk ja muud tarusaadused, nagu taruvaik, mesilasvaha, suir ja mesilaspiim.

Arutle

Milliseid loomi ja linde Eesti põllumajanduses veel kasvatatakse?

Eesti tähtsamad põllumajanduspiirkonnad paiknevad Kesk-Eestis Viljandimaal, Tartumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal ja Järvamaal. Seal on põllumajanduseks kõige sobivam pinnamood ja kõige viljakamad mullad.

Leia

internetist Eesti kaartidelt (haldusjaotuse, looduse ja mullastiku kaardid) Kesk-Eesti maakonnad.
​Nimeta sealsed pinnavormid.
​Nimeta sealsed peamised mullad.

Toodang

2010

2015

2018

Liha, tonnides

75 410

83 152

74 377

Piim, tonnides

675 970

783 172

797 624

Munad, miljon tk

181,9

204,4

205,6

Vill, tonnides

154

108

117

Mesi, tonnides

682

1117

1253

 1. Loomakasvatussaaduste toodang on enamasti 
 2. Piimatoodang oli kõige suurem aastal .
 3. Lihatoodang oli kõige suurem aastal .
 4. Kõige rohkem on kasvanud  -toodang.
 5. Kõige vähem on kasvanud  -toodang.

Kirjuta õigesse kohta.

 • põllumajandusharud
 • kummagi põllumajandusharu jagunemine
 • taimekasvatusharu saadus

nisu, loomakasvatus, seakasvatus, kartulikasvatus, oder, taimekasvatus, veisekasvatus, köögiviljakasvatus, teraviljakasvatus, linnukasvatus, mesindus, söödataimede kasvatus

PÕLLUMAJANDUS

 1. Mina elan  maakonnas.
 2. Minu kodumaakonnas tegeletakse rohkem
 3. Taimekasvatusharud, millega rohkem tegeletakse, on:
  1. Kui palju saaki saadakse eri taimeliikidelt?
    – 
    – 
    – 
    – 
  2. Kuhu toodangut põhiliselt müüakse?
  3. Kui palju inimesi maakonnas on seotud taimekasvatusega? 
  4. Kas taimekasvatus on maakonnale kasulik? 
  5. Mis laadi keskkonnaprobleemid taimekasvatusega kaasnevad?
 4. Loomakasvatusharud, millega rohkem tegeletakse, on:
  1. Milliseid tingimusi vajab loomade kasvatamine – kas loomad on laudas, farmis, terve aasta õues, vabapidamisel vm?
  2. Kui suur on maakonna loomakasvatustoodang?
  3. Kuhu toodang müüakse?
  4. Kui palju inimesi on maakonnas seotud loomakasvatusega? 
  5. Kas loomakasvatus on maakonnale kasulik? 
  6. Mis laadi keskkonnaprobleemid loomakasvatusega kaasnevad?

Tööleht

Palun oota