Peatükk 6.4 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Põllumajandus ja toiduaine­tööstus Euroopas

Põllumajandusega hõivatus

Tehnoloogia ning sordi- ja tõuaretuse edusammud on viinud selleni, et põllumajanduses vajatakse tänapäeval vähe tööjõudu. Varasematel aegadel tegutses enamikus riikides 50–70% inimestest põllumajanduses.

Eestis tegeleb põllumajandusega umbes 4,7% inimestest. See on ligikaudu 30 000 inimest. Rumeenias tegeleb aga peaaegu üks kolmandik inimestest põllumajandusega.

 1. Kõige rohkem inimesi tegeleb põllumajandusega (kus?)

  Seal on põllumajanduses töötajate osakaal  %.
 2. Kõige vähem inimesi tegeleb põllumajandusega järgmistes Euroopa riikides (nimeta neli):
   jt.
  Seal on tööhõive osakaal  %.
 3. Neis riikides on tööhõive osakaal põllumajanduses 5–10% (nimeta kolm):
   jt.
 4. Nimeta riike, kus tööhõive osakaal põllumajanduses on 10–15%:
   jt.

Järeldus:

Riikides, kus töötleva tööstuse ja teeninduse osakaal on suurem, tegeleb põllumajandusega  inimesi.

Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid

Tuleta meelde

põllumajanduse arengut mõjutavaid looduslikke, majanduslikke ja poliitilisi tegureid. ​Sellest on kirjutatud peatükis 6.1.

Euroopa geograafiline asend, kliimatingimused ja loodusvööndid on väga mitmekesised. Euroopa ulatub jäävööndist põhjas kuni lähistroopiliste poolkõrbeteni lõunas.
​Samuti on pinnamood väga vahelduv. Euroopas on kõrgmäestikke (Alpid), madalamaid mäestikke (Skandinaavia, Karpaadid, Uural) ja madalikke (Põhja-Saksa ja Poola, Kesk- ja Alam-Doonau) jt.

Leia

nimetatud pinnavormid Euroopa looduskaardilt!

Kõige paremad looduslikud eeldused põllumajanduse arenguks on sega- ja lehtmetsavööndis. Seal on sobiv õhutemperatuur ja piisavalt niiskust.

Kõige suuremad põllumaad on parasvöötme rohtlates. Seal on suured tasased maa-alad ja maailma kõige viljakamad looduslikud mullad. Rohtlates esineb aga tugevaid põudasid.
​Mägistel aladel on raske põldu harida.
​Lõuna-Euroopas on suvel liiga kuiv ja seetõttu on vaja põlde niisutada. Põhja-Euroopas on aga liiga külm.

Põld rohtlas
Põllud mägedes

Majanduslikest teguritest on põllumajanduse arengus olulised tehnoloogia rakendamise võimalused, raha olemasolu ja võimalus müüa oma toodangut ka teistesse riikidesse (rahvusvaheline kaubandus).

     • Saksa­maa
     • Ukrai­na
     • His­paa­nia
     • Itaalia
     • Suur­britan­nia
     • Norra
     • Eesti
     • Šveits
     • Unga­ri
     • Norra
     • Itaalia
     • Ukraina
     • Šveits
     • Eesti
     • Hispaania
     • Saksamaa
     • Ungari
     • Suurbritannia

     Taimekasvatus

     Põllumajandust mõjutavad tegurid on riigiti väga erinevad. Seega on ka põllumajandus riigiti erinev.

     Näiteks on Norras haritavat maad vähe, sest pinnamood on seal mägine. Haritavat maad on Norra pindalast kõigest 2,6%.

     Suuremad kartuli- ja teraviljakasvatuse riigid toodangu suuruse järgi on Venemaa, Prantsusmaa, Ukraina ja Saksamaa.

     Tomatit ja kurki kasvatatakse rohkem lõunapoolsetes riikides –Hispaanias, Itaalias, Ukrainas ning Venemaal.

     Hispaanias, Kreekas ja teistes Vahemere maades kasvatatakse palju viinamarju ja õlipuid ehk oliivipuid.

     Suurimad päevalillekasvatajad on Ukraina ja Rumeenia.

     Suhkrupeedi-toodangult on riikidest esirinnas Venemaa, Prantsusmaa, Saksamaa.

     Õunu kasvatatakse palju Poolas ja Prantsusmaal.

     Õlipuu vili oliiv

     Kas teadsid?

     Päevalilled keeravad oma õisiku alati päikese poole.

     Päevalillepõld Rumeenias

     Loomakasvatus

     Ka loomakasvatus on Euroopas riigiti väga erinev.

     Lehmapiima ja veiseliha kogutoodang on suurim Venemaal, Saksamaal ja Prantsusmaal.
     ​Sealiha toodetakse kõige rohkem Saksamaal, Hispaanias ja Venemaal.
     ​Kanaliha-toodangult on eesotsas Venemaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa.
     ​Lambaid kasvatatakse palju Šveitsis, Norras, Islandil ja Iirimaal.

     Lambakasvatus mägedes

     Mõtle ja arutle

     Miks kasvatatakse Šveitsis, Norras, Islandil ja Iirimaal palju lambaid?

     Miks enamasti nimetatakse ainult suurte riikide taime- ja loomakasvatuse toodangut?
     Arutlege klassis.

     Saksamaa

     Rumeenia

     Asend
     Euroopas

     Asend
     loodusvööndis

     Suuremad
     pinnavormid

     Taimekasvatus
     (tähtsamad taimed ja
     nende saagikus)

     Taimekasvatuse
     osatähtsus
     Euroopas

     Loomakasvatus
     (tähtsamad loomad
     ja nende kogus)

     Loomakasvatuse
     osatähtsus Euroopas

     Põllumajanduses
     hõivatud elanike
     protsent

     Põllumajanduse
     osatähtsus riigi
     majanduses

     Põllud Saksamaal
     Rumeenia farmer
     1. Mõlemas riigis kasvatatakse (mis taimi?)
     2. Mõlemas riigis kasvatatakse (mis loomi?)
     3. Suuremad saagid on (kus?) 
     4. Loomakasvatuse toodang on suurem (kus?)
     5. Rohkem elanikke töötab põllumajanduses (mis riigis?)
     6. Põllumajandus on olulisem (mis riigile?)
     7. Arenenum riik on Saksamaa, sest seal tegeletakse rohkem (millega?)

     Toiduainetööstus

     Toiduainetööstus on Euroopa üks tähtsamaid majandusharusid. Euroopa Liidu liikmesriikides toodetakse ligikaudu 16% kogu maailma toiduainetest. Suurema osa sellest moodustavad joogid, järgnevad liha- ja piimatooted.

     Belgia ja Šveitsi šokolaad

     Hollandi, Šveitsi, Itaalia, Kreeka ja Prantsusmaa juust

     Kreeka ja Hispaania oliiviõli

     Šoti ja Iiri viski

     Norra lõhe

     Saksa ja Tšehhi õlu

     Prantsuse konjak ja šampanja

     Itaalia pastatooted ja pitsa

     Vahemere maade veinid

     Mõtle ja arutle

     Vahemere maades toodetakse palju veini jt alkohoolseid jooke. Millega seda põhjendada?

     Väide

     Eesti

     Norra

     Asub tervikuna
     segametsavööndis.

     • x
     • x

     Taimekasvatuses on
     oluline osa kasvuhoonetel.

     • x
     • x

     Taimekasvatuses on tähtsaim
     söödataimede kasvatamine.

     • x
     • x

     Loomadest kasvatatakse
     kõige rohkem veiseid.

     • x
     • x

     Loomadest kasvatatakse
     kõige rohkem lambaid.

     • x
     • x

     Tähtsaim toiduainetööstuse
     haru on piimatööstus.

     • x
     • x

     Tähtsaim toiduainetööstuse
     haru on kalatööstus.

     • x
     • x

     Põhjenda oma valikuid.
     Arutage klassikaaslastega.

     Eesti talu
     Farm Norras
     Venemaa
     Suurbritannia
     Ukraina
     Prantsusmaa
     Tšehhi
     Saksamaa
     Austria
     Poola
     Venemaa
     Leedu
     Prantsusmaa
     Soome
     Norra
     Horvaatia
     Iirimaa
     Holland
     Saksamaa
     Rumeenia
     Šveits
     Prantsusmaa
     Küpros
     Itaalia
     Poola

     Mõtle ja arutle

     Millised on tähtsamad

     • taimekasvatusharud neis riikides
     • loomakasvatusharud neis riikides
     • toiduainetööstuse harud neis riikides?

     Tööleht

     Palun oota