Peatükk 7.3 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Eesti transport

Transpordisõlm Tallinn

Mõtle ja arutle

Vaata pilti.
​Mis transpordiliike on Tallinnas kasulik arendada?
​Põhjenda. Arutage koos õpetajaga.

Tallinn on Eesti tähtsaim transpordisõlm.

Eestis on kasutusel kõik transpordiliigid. Umbes 90% kõikidest vedudest moodustavad rahvusvahelised veod.
​Suurem osa riigisiseseid kaubavedusid ja reisiliiklust toimub maanteedel.
​Eesti tähtsaim transpordisõlm on Tallinn. Tallinnas asuvad maantee- ja raudteetranspordi reisi- ja kaubajaamad (terminalid), rahvusvaheline meresadam ja Lennart Meri nimeline Tallinna lennujaam.

Tallinna Vanasadamas randuvad reisilaevad.
 1. Miks toimub enamik riigisisestest vedudest maanteetranspordi abil?
 2. Mis on transpordisõlm?
  (Õppisid seda 7. klassi loodusõpetuses.)
 3. Miks on Tallinn tähtsaim transpordisõlm Eestis?
  Markeeri tekstis seda selgitavad kohad.
 4. Nimeta veel Eesti suuremaid transpordisõlmi:

Maanteetransport

Eesti-sisesed reisijate- ja kaubaveod toimuvad põhiliselt maantee-transpordi abil.
​Maantee- ehk autotransport on tähtis linnaliikluses.
​Mõnede linnade tänavatel toimib lisaks autotranspordile veel ka rattaringlus, kus saab sõita elektrijalgratta või -tõukerattaga (Tartu, Tallinn, Pärnu).

Eestis on palju autoteid – maanteedevõrk on suhteliselt tihe. Kiiresti kasvab autode arv.

Rattaringlus Tartus
Elektritõukerattad

Eesti olulisemad maanteed on:

 • Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee, mis on Eesti pikim autotee
 • Tallinn–Pärnu–Ikla maantee, mis on osa Soomest Prahasse kulgevast Via Baltica maanteest
 • Tallinn–Narva maantee
 • Jõhvi–Tartu–Valga maantee
Liiklus tipptunnil Tallinnas
Reisijaid veetakse peamiselt bussidega.

 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee

 Tallinn–Pärnu–Ikla maantee

 Tallinn–Narva maantee

 Jõhvi–Tartu–Valga maantee

Raudteetransport

Riigisisestel raudteeliinidel veab reisijaid Elron. Ettevõte kasutab kiireid ja mugavaid elektri- ja diiselronge.
​Tähtsamad raudteeliinid on:

 • Tallinn–Tapa–Tartu
 • Tallinn–Tapa–Narva
 • Tartu–Valga
 • Tallinn–Paldiski
Elroni reisirong

Rahvusvaheline reisijatevedu toimub liinidel Tallinn–Peterburi ja Tallinn–Moskva.
​Alustatud on uue rahvusvahelise raudteeliini Rail Baltic ehitamist.
​See on kiire raudteeühendus Tallinnast Leedu–Poola piirile.

Raudteetranspordis on suurem osatähtsus kaubaveol.
​Eesti majandusgeograafiline asend soodustab transiitvedusid. Läbi Eesti kulgevad transiitveod Lääne-Euroopa ja Venemaa vahel. Ülekaalus on naftatransiit.

Tuleta meelde

Mis on transiitvedu?
​Õppisid seda peatükis 7.2.

 Tallinn–Tapa–Tartu

 Tallinn–Tapa–Narva

 Tartu–Valga

 Tallinn–Paldiski

Meretransport

Transiitvedudega on tihedasti seotud raudtee- ja meretransport. Narva–Tallinna raudteeliin on seotud Paldiski, Muuga ja Sillamäe sadamatega.

Mõtle

Vaata Eesti kaarti ja pilti Muuga sadamasse sõitvast kaubarongist. Selgita, kuidas ja miks on omavahel seotud Narva–Tallinna raudteeliin ning Paldiski, Muuga ja Sillamäe sadam.

Kaubarong sõidab Muuga sadamasse.

Meretransporti kasutataksegi eelkõige rahvusvahelisteks vedudeks. Samuti on oluline inimeste- ja kaubavedu Mandri-Eesti ja saarte vahel.

Eesti suurim ja üks Euroopa moodsamaid kaubasadamaid on Muuga sadam Tallinna külje all.
​Muuga sadama kaudu veetakse umbes 80% kogu Eesti mere-transpordi kaubamahust.
​Suuremad sadamad on veel Sillamäel, Paldiskis, Paljassaarel, Kundas ja Pärnus.
​Saartega peetakse ühendust Heltermaa–Rohuküla ja Virtsu–Kuivastu sadamate kaudu.

Muuga sadam

Kas tead?

Kust on pärit parvlaeva Kihnu Virve nimi?

Parvlaev Kihnu Virve

Rahvusvahelised laevaliinid kulgevad Tallinna ja Paldiski sadamatest Soome, Rootsi, Venemaale Peterburi, suvekuudel ka Saksamaale Rostocki sadamasse.

Eesti meretranspordil ja sadamatel on mitmeid eeliseid, võrreldes teiste Euroopa riikidega:

 • sadamad on aasta ringi laevatatavad
 • sadamad on Läänemere sügavaimad ja saavad vastu võtta ka suuri ookeanilaevu
 • sadamates kasutatakse kõige moodsamat tehnoloogiat Euroopas
 • kaupade ümberlaadimine toimub kiiremini kui teistes Euroopa sadamates
 • tollivabad tsoonid on otse sadamates

Uuri internetist

Mida tähendab tollivaba tsoon?

 • Muhu
 • Piirissaar
 • Hiiumaa
 • Ruhnu
 • Saaremaa
 • Vormsi
 1. Rohuküla–Heltermaa: 
 2. Virtsu–Kuivastu: 
 3. Rohuküla–Sviby: 
 4. Sõru–Triigi: Hiiumaa ja 
 5. Ringsu–Roomassaare: Saaremaa ja 
 6. Laaksaare–Piirissaare: 

Näita need sadamad ja saared kaardilt.

Arutlege kaaslastega.

Tartu

Narva

Pärnu

Põltsa-
maa

Otepää

Kures-
saare

Maantee-
transport

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x

Raudtee-
transport

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x

Toru-
transport

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x

Mere-
transport

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x

Jõe-
transport

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x

Õhu-
transport

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 1. Mis transpordiliik on kasutusel kõigis nimetatud linnades?
 2. Mis on ühist Tartu ja Pärnu transpordis?
 3. Mis on Tartu ja Pärnu transpordis erinevat?

Arutage koos õpetajaga.

 1. oma kodukohast Tallinnasse;
 2. Tartust Tallinnasse.

Abiks kasuta transpordifirmade kodulehti internetis.

(minu koduasula)

Tartu

Bussiga:

saabumisaeg Tallinna

10.00

sõiduks kuluv aeg

pileti hind

Rongiga:

väljumisaeg

saabumisaeg Tallinna

9.33

sõiduks kuluv aeg

pileti hind

Lennukiga:

väljumisaeg

saabumisaeg Tallinna

sõiduks kuluv aeg

pileti hind

Kokkuvõte

 1. Kõige rohkem aega kulub (millega?)  sõites.
 2. Kõige kiiremini saab 
 3. Kõige odavam on 
 4. Kõige kallim on 

Mina valin sõiduks 
Põhjenda oma valikut. Arutage koos õpetajaga.

 1. Ma viin uuringu läbi  asulas  tänaval.
 2. Minu koduasulas on (mis transpordiliikide?)  -peatused ja -jaamad.
 3. Seisa oma kodutänavas. Loenda viie minuti jooksul, mitu masinat ja mitu jalakäijat sinust möödus.
  Möödus  masinat, neist  sõiduautot,  veoautot,  bussi.
  Möödus  jalakäijat.
 4. Minu koduasula peamised transpordiliigid, millega veetakse kaupu ja millega saavad inimesed liigelda, on
 5. Liiklus minu koduasulas on
 1. Kõige rohkem sõiduautosid liikus viie minuti jooksul
   asulas
   tänaval.
 2. Kõige rohkem veoautosid liikus viie minuti jooksul
   asulas
   tänaval.
 3. Kõige rohkem busse liikus viie minuti jooksul
   asulas
   tänaval.
 4. Kõige suurem transpordisõlm on
   
  Seal on (loetle transpordiliigid)

Tööleht

Palun oota