Peatükk 7.4 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Euroopa peamised transpordi­koridorid

Euroopa transpordikoridorid

Liiklussõlm Poolas

Euroopas on tihe teedevõrk. Kiireks riikidevaheliseks kauba- ja reisijate-veoks on vaja korras maanteid, raudteid, sadamaid, lennujaamu.

Euroopas luuakse üleeuroopaline ühtne transpordivõrgustik (TEN-T – Trans-European Transport Network), mis ühendab kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja eri transpordiliigid.
​Selleks ühendatakse või rajatakse kümme põhilist transpordi-koridori. Iga transpordikoridor hõlmab vähemalt kolme transpordi-liiki, kolme Euroopa Liidu liikmesriiki ja kahte riigipiire ületavat lõiku.

Transpordikoridorid võimaldavad

 • suurendada liikumiskiirust
 • suurendada liikluse sujuvust ja turvalisust
 • vähendada veokulusid
 • säästa keskkonda
 1. Läänemere – Aadria mere koridor ühendab
 2. –Balti koridor ühendab
 3. Vahemere koridor ühendab
 4. Ida-Euroopa–Vahemere koridor ühendab
 5. Skandinaavia–Vahemere koridor ühendab
 6. Reini–Alpide koridor ühendab
 7. Atlandi koridor ühendab
 8. Põhjamere–Vahemere koridor ühendab
 9. Reini–Doonau koridor ühendab

Arutlege vastuste üle koos õpetajaga.

Ülesanne 2

Mis transpordikoridor on Eestile kõige olulisem?
​Põhjenda. Arutage koos õpetajaga.

 1. Tallinnast Bukaresti (Rumeeniasse) jõudmiseks
  saab kasutada transpordikoridore number 
 2. Brüsselist (Belgiast) Tallinnasse jõudmiseks
  saab kasutada transpordikoridore number 
 3. Londonist (Suurbritanniast) Madridi (Hispaaniasse) jõudmiseks saab kasutada transpordikoridore number 
 4. Stockholmist (Rootsist) Frankfurti (Saksamaale) jõudmiseks saab kasutada transpordikoridore number 

Mis transpordiliike oleks otstarbekam kasutada nendesse sihtkohtadesse jõudmiseks?
Arutlege koos õpetajaga.

 • lennujaam
 • autopark
 • transpordisõlm
 • lennu-autopark
 • transpordikoridor
 • ühistransport
 • rongi-autoteed
 • transpordisüsteem
 • transpordikoridor
 • transporditunnel
 • liiklussõlm
 • ühistransport
 • reisitransport
 • rongi-autoteed
 • sõiduplaan
 • Eesti–Läti–Ukraina
 • Saksamaa–Valgevene–Itaalia
 • Leedu–Ungari–Belgia
 • Eesti–Poola–Holland
 • Norra–Rootsi–Itaalia
Leipzigi lennuväljal Saksamaal kulgeb lennukite stardi- ja maandumisrada autotee kohal.
Trammiliiklus Tallinnas

Tööleht

Palun oota