Peatükk 7.5 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Turism ja selle liigid

Turism ja selle liigid

Mõtle ja arutle

 1. Milliseid pildil olevatest kuulsamatest turismikohtadest sa ära tunned?
 2. Nimeta kohti, kus sa oled käinud väljaspool oma kodukohta.
  ​Mis sulle seal kõige rohkem meeldis?

Inimestele meeldib reisida, avastada uusi ja põnevaid kohti.
Turism on inimeste liikumine ehk reisimine oma kodukohast teise kohta.
​Inimene, kes reisib ja viibib väljaspool oma igapäevast kodukohta, on turist.
​Inimesed reisivad väga erinevatel põhjustel.

Turisti skulptuur Austrias Badenis

Turismiga seonduvat õppisid 7. klassi loodusõpetuse peatükis 2.12.

Mõtle ja arutle

Miks inimesed reisivad?
​Arutlege kaaslastega.

Turismi eesmärgid

Turismi eesmärkideks võivad olla

 • puhkamine
 • sõprade-sugulaste külastamine
 • vaatamisväärsuste külastamine
 • kultuuriürituste külastamine
 • seikluste ja elamuste kogemine
 • jahilkäik
Puhkusereis
Seiklusreis
Ärireis
Vaatamisväärsustega tutvumine
Palverännak Santiago de Compostelasse Hispaanias
 • sportimine (suusatamine, lumelauasõidud, matkamine)
 • tervise parandamine või tugevdamine
 • palverännakud 
 • tööga seotud reisid ehk äriturism (koolitused, konverentsid, laadad jm)

Reisi eesmärk

Eestis

Välismaal

Puhkamine

Sportimine

Vaatamisväärsused

Kultuuriüritus

Palverännak

Leia oma nimetatud kohad ka kaardilt.
Arutlege klassikaaslaste ja õpetajaga.

Turismi liigid

Turismil on palju eesmärke, nendega on seotud turismi liigid.
​Turism jaotatakse:

asukohariigi järgi

 • siseturism – reisitakse oma kodumaal
 • välisturism – reisitakse teistes riikides

reisi eesmärgi järgi

 • rannaturism
  ​Reisitakse soojadesse maadesse, et rannas puhata, ujuda, sukelduda. Näiteks Vahemere maadesse ja Egiptusesse.
 • suusaturism
  ​Sõidetakse maadesse, kus on head võimalused suusatamiseks. Näiteks Soome, Austriasse ja Šveitsi.
 • kultuuriturism ehk linnaturism
  ​Reisitakse tutvuma linnades asuvate ajalooliste vaatamisväärsuste ja muuseumitega, käiakse teatris.
  ​Näiteks Londonisse, Pariisi, Viini ja Istanbuli.
 • loodusturism
  ​Korraldatakse jalgsi-, paadi-, ratta- ja ratsamatku, linnuvaatlusi, peetakse jahti, viibitakse turismitaludes.
  ​Näiteks Horvaatias, Tšehhis ja Tansaanias.
 • spaaturism
  ​Reisitakse tervise parandamiseks spaadesse.
  ​Näiteks Saksamaale, Ungarisse, Itaaliasse, Islandile.
 • jm
Spaaturism Islandil

Kasuta vajadusel interneti abi: wikipedia

 1. Turismiliik: 
 2. Mida see sisaldab?
  Miks see inimestele meeldib?
 3. Kuulsamad piirkonnad, kus on see turismiliik levinud?
 4. Millal on kõige sobivam aeg nendesse piirkondadesse minna? Põhjenda.

Pärast esitlust arutage koos õpetajaga.

Puhkemajandus

Turistidele teenuste pakkumisega tegeleb puhkemajandus ehk turismimajandus.
​Puhkemajanduse hulka kuuluvad paljud teenused: majutus ja toitlustus, transport, vaatamisväärsuste tutvustamine, reisi-korraldus reisibüroodes, asukohaga seotud meenete müümine, reklaamiagentuurid, meelelahutus jm.
​Turism on majandusharu, mis on tihedalt seotud peaaegu kõigi teiste majandusharudega. Seetõttu on turism väga oluline majandusharu ning toob riigile rahalist kasu.

Turistid Hispaanias Kataloonia pealinna Barcelona rannas

Turiste teenindavates ettevõtetes on arvukalt töökohti.
​Turistide jaoks luuakse transpordisõlmi, kaubandus- ja spordi-keskusi. Kõiki neid saavad kasutada ka kohalikud elanikud.
​Turism aitab kaasa väike-ettevõtete loomisele eriti maa-piirkondades.
​Turistidelt laekuvate maksude abil saab arendada kohalikku majandust.

Paljudele riikidele on turism olulise tähtsusega.
​Nendeks riikideks on:

 • Prantsusmaa, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Austria, Küpros, Malta
 • Egiptus
 • USA
 • Tai, Indoneesia, Maldiivid, Filipiinid jt

Et turismi soodustada, on paljud riigid loobunud turistidelt viisa nõudmisest.
​Viisavabaks liikumiseks sõlmisid paljud Euroopa riigid Schengeni lepingu, mille järgi reisivad inimesed neis riikides ilma piiri-kontrollita. Schengeni lepinguga on liitunud ligi 30 riiki. Ka Eesti kuulub nende riikide hulka.

Viisa-kokkuleppeid sõlmitakse ka riikidega, mis ei ole Schengeni lepinguga seotud. Nii saavad Eesti inimesed ilma viisata reisida 120 riiki.

Viisa märgitakse templina reisija passi (reisidokumenti).

Vaata internetist

mis viisanõuded Eesti inimestele eri riikides kehtivad:
​estravel.ee/viisainfo

 1. Mis võib olla põhjuseks, et inimesed reisivad Prantsusmaale, Kreekasse, Hispaaniasse, Itaaliasse, Küprosele, Maltale?
 2. Miks reisitakse palju Austriasse, Šveitsi, Soome?
 3. Mis on ühist Tai, Indoneesia, Maldiivide, Filipiinide turismil?
 1. Uuri viisanõuete kaarti.
  Arutage koos õpetajaga, mida erinevad viisanõuded tähendavad.
 2. Vaata kaarti ja leia vastused internetist. Täida tabel.

Riik

Viisa-
vabadus

Viisa
vajalik

Turistiviisa
maksumus

Saksamaa

 • x
 • x

Venemaa

 • x
 • x

Hispaania

 • x
 • x

Egiptus

 • x
 • x

Tai

 • x
 • x

TURISMI LIIGID

Tööleht

Palun oota