Peatükk 7.7 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Turismiga kaasnevad keskkonna­probleemid

Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid

Turistid Hispaanias Kataloonia linna Barcelona peatänaval La Ramblal

Mõtle ja arutle

Kas turistid on kasulikud riigi majandusele või hoopis probleem keskkonnale.

Turism on väga oluline ja kasvav majandusharu, kuna on riigile suur sissetulekuallikas.

Tuleta meelde

Miks on riigid üldiselt huvitatud turismi arendamisest? Vaata peatükki 7.5.

Turiste vastu võtvatel riikidel ja piirkondadel tuleb arvestada, et liiga suur turistide hulk võib hakata kohalikku elu ja keskkonda kahjustama. Nii võib turism hakata mõju avaldama piirkonna vee-, kütuse-, toorainete-, toidu- jm varudele, sest suur osa neist läheb külastajate tarbeks.

Suure hulga turistidega kaasnevad mitmed keskkonnaprobleemid:

 • õhusaaste
 • veereostus
 • põhjaveevarude vähenemine
 • looduslike maastike vähenemine, loomade ja taimede elupaikade ning liikide hävimine
 • liiklusummikud, parkimiskohtade puudus
 • müra suurenemine
 • prügi tekkimine
 • kohalike elanike häirimine
 • piirkonna omapära vähenemine
 • kuritegevuse kasv
 • hinnatõus jne

Iga riik või piirkond peab arvestama, kui palju turiste suudetakse ilma keskkonda kahjustamata vastu võtta.

Gibraltaril varastab ahv turistidelt asju ja toitu.
Vahemere ääres on ranna-alad täis ehitatud puhke-komplekse turistidele.
Turistid Tallinna vanalinnas
   • Vee- ja toiduvarude kahanemine
   • Loomade ja taimede elupaikade vähenemine
   • Suurem tähelepanu keskkonna hoidmisele
   • Võimalused sissetulekuks kohalikule kogukonnale
   • Prügikoguste suurenemine
   • Kohaliku kogukonna elutingimuste paranemine
   • Reostuse ja müra suurenemine
   • Ajalooliste paikade ja ehitiste kordategemine
   • Liikluse tihenemine, parkimise probleemid
   • Looduslike kohtade hooldamine

   Ülesanne 2

   Vali eelnevast üks negatiivne probleem.
   ​Iseloomusta seda alljärgnevate punktide alusel.

   1. Milles probleem avaldub?
   2. Mida see kohalikule kogukonnale kaasa toob?
   3. Kuidas probleemi vähendada või vältida?
    ​Paku lahendusi.

   Arutlege koos õpetajaga.

   Ülesanne 3

   Vaata videot St Maarteni lennukite maandumisrajast.

   Kirjelda videos nähtud turismi mõjusid.

   Arutage koos õpetajaga.

   Vaata videot St Maarteni lennukite maandumisrajast.

   Ülesanne 4

   Millised probleemid võivad esineda turistidel reisil olles?

   ​Vaata videot turisti probleemidest.

   Vaata videot näpunäidetega reisikoti pakkimiseks.

   Arutage klassikaaslaste ja õpetajaga.

   ​Vaata videot ​turisti probleemidest.
   Vaata videot ​näpunäidetega reisikoti pakkimiseks.

   Turismi negatiivse mõju vähendamine

   Keskkonna kaitsmiseks turismi negatiivsete mõjude eest püütakse leida lahendusi.
   ​Turismi negatiivse mōju vähendamiseks võetakse kasutusele mitmeid abinõusid.

   • Turistidele pakutakse võimalust külastada vaatamisväärsusi aasta ringi, mitte ainult turismi kõrghooajal suvel.
   • Loodusradadel ja teiste vaatamisväärsuste juures suunatakse turiste keskkonda võimalikult vähe kahjustavatesse kohtadesse.
   Matkarada ja viidad looduse säästmiseks
   • Loodusmatkajatele määratakse ära lubatavad telkimis- ja lõkkekohad.
   Laagriplats Osmussaarel
   • Piiratakse käijate arvu mõne vaatamisväärsuse juures või looduskaunis kohas.
    ​Paljusid varem ligipääsetavaid vaatamisväärsusi saab vaadata vaid kaugelt.

   Ülesanne 5

   Kuidas püütakse vähendada turismi negatiivseid mõjusid?
   ​Loe artiklit „Kuus paika maailmas, mis soovivad turistide arvu vähendada“:

   Arutlege loetu põhjal kaaslaste ja õpetajaga.
   ​Mis abinõusid ja miks rakendatakse turistide arvu vähendamiseks

   1. Hispaanias Kataloonia pealinnas Barcelonas?
   2. Hollandis Amsterdamis?
   3. Kreeka saarel Santorinil?
   4. Itaalias Cinque Terre rahvuspargis?

   Ülesanne 6

   Vaatle pilte.
   ​Mõtle, milliseid turismi mõjusid keskkonnale on piltidel kujutatud?

   Turistidele rajatud piirkond Dubais
   Turistid Itaalias Roomas
   Suveniiripood
   Turistid Naissaarel
   Korallriffide vähenemine

   Vali üks pilt ja kirjelda sellel kujutatud turismi positiivset ja negatiivset mõju.
   ​Põhjenda oma valikut. Arutlege koos kaaslastega.

   Tööleht

   Palun oota