Peatükk 8.1 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Reisisiht Euroopa

Teema tutvustus

Mõtle ja arutle

Milliseid vaatamisväärsusi on kujutatud pildil?
​Mis riigis need asuvad?

Sinu eelolevate tundide ülesanne on valida endale meelepärane reisisiht Euroopas ja koostada selle kohta esitlus.
​Hiljem tutvustad seda kaaslastele.

Esitluse koostamiseks sobiva kava ja internetiaadressid leiad käesolevast peatükist. Järgmistes tundides hakkadki oma valitud reisi sihtriiki kava alusel kirjeldama.

Euroopas on väga palju vaatamisväärset.
​Reisisihi valik sõltub eelkõige reisi eesmärgist.

Turismi eesmärke ja turismi liike õppisid peatükis 7.5.

 •  – luba teise riiki sisenemiseks
 •  – reisitakse teistes riikides
 •  – inimeste liikumine ehk reisimine oma kodukohast teise kohta
 •  – huvitav ja ilus koht, mis kutsub end vaatama
 •  – majandusharu, mis tegeleb puhkamisvõimaluste loomise ja puhkuse korraldamisega
 •  – inimene, kes reisib ja viibib väljaspool oma igapäevast kodukohta

Mille põhjal otsustasid, mis riiki on pildil kujutatud?
Arutlege klassis koos õpetajaga.

Leia internetist veel kahe riigi lipuga kontuurid: wikimedia

Abiks esitluse koostamisel

Valikute tegemisel ja oma töö koostamisel saad kasutada interneti abi.

Uuri

Euroopa riikide kaarte: europeetravel.com/maps

Materjali nii riigi valikuks kui ka valitud riigi kirjeldamiseks leiad alljärgnevatelt interneti-lehekülgedelt:

Google soovitab, mida vaadata Euroopa riikides.

Riigi kirjeldamise kava

Kirjelda valitud riiki järgmiste tundide jooksul alljärgneva kava alusel.
​Koosta kirjelduse põhjal esitlus.
​Kindlasti kasuta oma töös kaarte ja pilte.

 1. Üldandmed ja sümboolika
 2. Geograafiline asend
 3. Loodus
 4. Rahvastiku paiknemine
 5. Maavarad ja majandus
 6. Traditsioonid ja kultuur
 7. Vaatamisväärsused
 8. Transpordivõimalused valitud riiki jõudmiseks
 9. Tervise- ja turvalisuse riskid

Sinu valikut aitab lihtsustada see, kui selgitad välja

 • põhjused, miks sellesse riiki reisida – need on turismi arengut soodustavad tegurid
 • põhjused, mis on seal turisti jaoks rasked või ebameeldivad – need on turismi takistavad tegurid
 1. Minu valitud riik on 
 2. Minu reisi eesmärk on 
 3. Riigi turismi arengut soodustavad tegurid on
 4. Turismi takistavad tegurid on
 5. Planeerin reisi pikkuseks 

Põhjenda oma valikut klassikaaslastele.

Otsusta

Millise vahendiga hakkad oma esitlust tegema?

Alusta esitlust:

 1. tiitelleht (riigi nimi, koostaja nimi, koostamise kuupäev)
 2. reisi eesmärk

Salvesta oma töö koolis oma kausta (vajadusel õpetaja juhendamisel), siis saad  pooleliolevat tööd järgmises tunnis jätkata.

Tööleht

Palun oota