Peatükk 8.2 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Ühe valitud riigi üldandmed ja sümboolika

Üldandmed

Maailma avastamas

Riigi üldandmed on kõige üldisemad ja iseloomulikumad andmed selle riigi kohta. Nende andmete järgi on võimalik valitud riiki teiste riikidega võrrelda.

Riigi üldandmed on:

 • riigi nimi – riigi ametlik täielik nimetus
 • pealinn – asula, kus asuvad riigi kõrgemad riigivõimu- ja valitsusasutused – parlament, valitsus, riigipea (presidendi, monarhi) residents
 • pindala – riigi suurus
 • riigikeel – keel, mis on ametlikult selleks määratud.
  ​Paljudes riikides on riigikeeleks see keel, mida räägib enamik riigis elavatest inimestest. Osas riikides on mitu riigikeelt.
 • rahvaarv – riigis elavate inimeste arv (tuleta meelde ptk 4.1)
 • rahvastiku tihedus – ühel ruutkilomeetril elavate inimeste arv (tuleta meelde ptk 4.5)
 • riigikord – riigi võimukorraldus, kas vabariik või monarhia
 • riigipea – kes on riigi eesotsas (president, kuningas vm)
 • rahaühik – riigis kehtiv põhivaluuta, võrdlus euroga
 • ajavöönd – riigis kehtiva kellaaja vöönd

Tuleta meelde

ajavööndi tähendust 8. klassi loodusõpetuse peatükist 1.4.

Näitaja

Eesti

Taani

Šveits

Albaania

Asend
Euroopas
(mis
ilmakaares?)

Suurus

Rahvaarv

Riigikeel(ed)

Riigikord

Rahaühik

Võrdle neid riike. Täida lüngad.

 1. Reasta riigid suuruse järjekorras, alates kõige suuremast.
  Lohista.
 • Taani
 • Eesti
 • Šveits
 • Albaania
 1. Kõige rohkem inimesi elab 
  Oma suuruselt on see riik (mitmes?) 
 2. Kõige vähem inimesi elab 
  Oma suuruselt on see riik (mitmes?) 
 3. Riigikorralt on kolm riiki  ,
  ühes riigis on  . See riik on 
 4. Kolmes riigis on kasutusel oma raha,
  ühes riigis on kasutusel euro. See riik on 

Arutlege koos kaaslaste ja õpetajaga saadud tulemuste üle.

Taani kuningliku pere residents
Mägiküla Šveitsi Alpides
Kindlus Albaanias

 riigi üldandmed on:

 1. Riigi täielik nimi: 
 2. Pealinn: 
 3. Pindala:  km².
 4. Riigikeel: 
  Mis keeli veel räägitakse? 
  Kuidas on riigikeeles „tere“? 
 5. Rahvaarv:  inimest.
 6. Rahvastikutihedus:  in/km².
 7. Riigikord: 
 8. Riigipea, tema nimi: 
 9. Rahaühik, võrdlus euroga: 
  Leiad rahaühiku ja vahetuskursi internetist: convertworld.com/et või tavid.ee
 10. Ajavöönd: 
  Kellaaja erinevus Eesti ajast:  tundi

Riigi sümboolika

Igal riigil on oma sümbolid, märgid ja tunnused, mille järgi teda tuntakse ja teistest riikidest eristatakse.

Riigi sümbolid on

 • riiklikud sümbolid – ametlikud riigi kinnitatud sümbolid.
  ​Riiklikud sümbolid on riigilipp, vapp, hümn, ordenid.
  ​Riiklike sümbolite kasutamisel on oma kindel kord, mis on kindlaks määratud seadustega.
 • rahvussümbolid – rahva valitud ja rahvuslikest traditsioonidest välja kasvanud rahvust tunnustavad sümbolid.
  ​Rahvuslikud sümbolid on näiteks rahvuslind, rahvuslill, rahvuskala, rahvusloom, rahvusliblikas, rahvuskivi, rahvuskangelane jm. Rahvussümbolite kasutamine ei ole reguleeritud seadustega. Inimesed võivad neid igal ajal vabalt kasutada.
Oskar Kallise maal Eesti rahvuseepose kangelasest Kalevipojast
Eesti rahvuslill on rukkilill.
Eesti rahvuskivi on paekivi.
Taani rahvuslind on kühmnokk-luik.
Soome rahvusloom on karu.
Šveitsi rahvuspill on alpisarv.
Albaania rahvuslind on kaljukotkas.
 1. Rahvusvärvid:  ja 
 2. Rahvuslind: 
 3. Rahvuslill: 
 4. Rahvuskivi: 
 5. Rahvuskala: 
 6. Rahvustoit: 
 7. Igal aastal valitakse Eestis üks aasta loom.
  2020. aasta loom oli 
 8. Igal aastal valitakse Eestis üks aasta puu.
  2020. aasta puu oli 

Arutlege kaaslastega, kus teie olete näinud või kasutanud rahvussümboleid.

 1.  riigi riiklikud sümbolid on:
  • lipp 
  • vapp 
  • hümn 
  • Kopeeri siia hümni asukoha internetilink:
 2.  riigi rahvuslikud sümbolid on:
  • rahvuslind 
  • rahvusloom 
  • rahvuskivi 

Jätka oma esitlust

​Kanna leitud andmed esitlusse.

 1. riigi üldandmed
 2. riigi sümboolika

Lisa esitlusele juurde pilte ja kaarte. Kirjuta iga pildi või kaardi alla internetiaadress, kust sa selle leidsid.
​Salvesta oma töö.

Tööleht

Palun oota