Peatükk 8.4 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Valitud riigi loodus

Looduse iseloomustamine

Ühe riigi looduse iseloomustamisel räägitakse selle riigi

 • pinnamoest ehk reljeefist – pinnamoe eripära, suuremad pinnavormid, kõrgemad mäetipud

Tuleta meelde, õppisid pinnamoodi 6. ja 7. klassi loodusõpetuse I osas.

 • kliimast – valdav kliimavööde, keskmine temperatuur suvel ja talvel, sademete hulk, valitsevate tuulte suund

Tuleta meelde, õppisid kliimaga seonduvat 7. klassi loodusõpetuse I osas.

 • veestikust – veestiku hulk, suuremad järved, pikemad jõed

Tuleta meelde, õppisid veestikuga seonduvat 6. klassi loodusõpetuse III osas.

 • loodusvöönditest – millises loodusvööndis valitud riik asub, iseloomulikud taimed ja loomad

Tuleta meelde, õppisid loodusvööndeid 8. klassi loodusõpetuse III osas.

 1. Eesti pinnamood on vahelduv, esineb nii tasandikke kui ka kõrgustikke.
  1. Keskmine kõrgus on  m.
  2. Suuremad madalikud on 
  3. Suuremad kõrgustikud on 
  4. Kõrgeim tipp on 
   Selle kõrgus on  m.
 2. Kliima iseloomustamiseks kasuta Eesti atlase või interneti kliimakaarte.
  1. Eesti asub  kliimavöötmes.
  2. Keskmine temperatuur suvel juulikuus on  ⁰C.
  3. Keskmine temperatuur talvel veebruarikuus on   ⁰C.
  4. Keskmine sademete hulk on  mm aastas.
  5. Valitsevad tuuled puhuvad (mis ilmakaarest?) 
 3. Veestik
  1. Eestis on  jõgesid, järvi ja soid.
  2. Kõige suurem järv on 
   Minu kodule lähim järv on 
  3. Eesti kõige pikem jõgi on 
   Selle pikkus on  km.
   Minu kodule lähim jõgi on 
  4. Minu kodule lähim soo on 
 4. Loodusvööndeid vaata Euroopa loodusvööndite kaardilt.
  1. Eesti asub  vööndis.
  2. Meie metsade levinumad puud on 
  3. Meie tavalisemad metsloomad on 
Peipsi järv on suuruselt neljas järv Euroopas.
Segamets sügisel

 riigi looduse iseloomustus.

 1. Pinnamood
  1. On 
   (esineb nii  kui ka  .).
  2. Keskmine kõrgus on  m.
  3. Suuremad madalikud on
  4. Suuremad kõrgustikud on
  5. Suuremad mäestikud on
  6. Kõrgeim tipp on 
   Selle kõrgus on  m.
 2. Kliima
  1.  riik asub  kliimavöötmes.
  2. Keskmine temperatuur suvel juulikuus on  ⁰C.
  3. Keskmine temperatuur talvel jaanuarikuus on  ⁰C.
  4. Keskmine sademete hulk aastas on  mm.
  5. Valitsevad tuuled puhuvad (mis ilmakaarest?) 
   Millal on kõige sobivam aeg sinu valitud riiki sõitmiseks? (Vaata oma reisi eesmärki!)
 3. Veestik
  1.  riigis on  jõgesid, järvi.
  2. Kõige suurem järv on 
  3. Kõige pikem jõgi on 
   Selle pikkus on  km.
 4. Loodusvööndid
  1.  riik asub  vööndis.
  2. Iseloomulikumad taimed on
  3. Iseloomulikumad loomad on
Volga jõgi Venemaal on Euroopa kõige pikem jõgi.
​Tema pikkus on 3530 km.

Näitaja

Eesti
andmed


riigi andmed

Erinevus/vahe

Pinnamood

Keskmine kõrgus

 m

 m

 m

Kõrgeim tipp

 m

 m

 m

Kliima

Keskmine
temperatuur
suvel

 ⁰C

 ⁰C

 ⁰C

Keskmine
temperatuur
talvel

 ⁰C

 ⁰C

 ⁰C

Keskmine
sademete
hulk aastas

 mm

 mm

 mm

Valitsevate
tuulte
suund

Veestik

Pikima jõe
pikkus

 km

 km

 km

Loodusvöönd

Võrdle Eesti ja oma valitud riigi loodust.

 1. Mille poolest on kahe riigi loodus sarnane?
 2. Leia kahe riigi looduse erinevused.

Arutlege Eesti ja sinu valitud riigi looduse sarnasuse ja erinevuse üle klassikaaslaste ja õpetajaga.

Jätka oma esitlust.

Kanna leitud andmed esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid:

 1. Loodus
  • pinnamood
  • kliima
  • veestik 
  • loodusvööndid

Ära unusta lisada pilte ja kaarte. Lisa kindlasti igale pildile ja kaardile juurde internetiaadress, kust need leidsid.
​Salvesta töö arvutis oma kausta.

Tööleht

Palun oota