Peatükk 8.5 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Valitud riigi rahvastiku paiknemine

Rahvastiku paiknemine

Enne reisile minekut peaks teadma ka seda, kes selles riigis elavad. Kas on tegemist rohkem linna- või maaelanikega?
​Millises riigi osas ja miks elab rohkem, millises vähem inimesi jm rahvastiku paiknemisega seonduvat.

Õppisid rahvastikuga seonduvat 4. teemas, rahvastiku paiknemist peatükis 4.5.

Inimesed elavad väga ebaühtlaselt.
​Eluks sobivates kohtades elab palju inimesi. Seal on asustus tihe. Inimesed elavad enamasti seal, kus kliima on parajalt soe ja niiske, leidub piisavalt magedat vett ning tasast ja viljakat maa-ala põllu harimiseks.

Euroopa on maailmajagudest kõige tihedamalt asustatud. Euroopas elab linnades rohkem inimesi kui maal.

Prantsusmaa pealinnas Pariisis elab ühel ruutkilomeetril üle 20 000 inimese.
 1. Kas rahvastik paikneb Euroopas ühtlaselt või ebaühtlaselt? 
 2. Mis riikides elab vähe inimesi?
 3. Hõredalt asustatud piirkondades on rahvastiku keskmine tihedus  in/km².
 4. Mis riikides elab palju inimesi?
 5. Tihedalt asustatud piirkondades on rahvastiku keskmine tihedus  in/km².

Arutage koos õpetajaga

 1. miks elab küsimuses 2 nimetatud kohtades vähe inimesi?
 2. miks elab küsimuses 4 nimetatud kohtades palju inimesi?
 1. Rahvastik paikneb
 2. Rahvastiku keskmine tihedus on Eestis  in/km².
 3. Kõige tihedamini asustatud piirkonnad on

  Seal on tihe asustus, sest need kohad asuvad
 4. Kõige hõredamini on asustatud

  Seal on hõre asustus, sest need kohad asuvad

Euroopa riikide rahvastiku tiheduse leiad internetist:
indexmundi.com

 riigi rahvastiku paiknemine

 1. Rahvastik paikneb
 2. Rahvastiku keskmine tihedus on  in/km².
 3. Kõige tihedamini on asustatud riigi  osa/osad.
  Rahvastiku tihedus on selles piirkonnas  in/km².
  Seal on tihe asustus, sest need kohad asuvad
 4. Kõige hõredamini on asustatud riigi  osa/osad.
  Rahvastiku tihedus on selles piirkonnas  in/km².
  Seal on hõre asustus, sest need kohad asuvad
 5. Linnades elab  % rahvastikust.

Turistide arv eri kohtades on väga erinev.
Loe selle kohta artiklit ja uuri tabelit internetist: trip.ee

 1. Kõige rohkem turiste külastab aasta jooksul Euroopas alljärgnevaid kohti:

  (sinu valitud riiki) külastab  turisti.
 2. Päevas külastab kõige rohkem turiste  (sinu valitud riiki) külastab  turisti.
 3. Kõige rohkem turiste ühe pindalaühiku kohta on  (sinu valitud riigis) on ühe pindalaühiku kohta  turisti.

Arutlege tulemusi koos õpetajaga.
Miks on küsimuste vastused erinevad?

Jätka oma esitlust.

Lisa leitud andmed esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmine slaid:

 1. Rahvastiku paiknemine
  • rahvastiku keskmine tihedus
  • tihedamini asustatud piirkonnad
  • hõredamini asustatud piirkonnad
  • linnarahvastiku osatähtsus 
  • turistide hulk aastas/päevas

Ära unusta lisada pilte ja kaarte. Lisa kindlasti igale pildile ja kaardile juurde internetiaadress, kust need leidsid.

Salvesta töö oma kausta.

Turistide üks lemmikpaiku Prantsusmaal on Pariisi Eiffeli torn.
Turistide üks lemmikpaiku Itaalias on Milano toomkirik.

Tööleht

Palun oota