Peatükk 8.6 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Valitud riigi maavarad ja majandus

Sihtkohariigi inimeste majandustegevus

Enne reisile minekut peaks teadma, millega inimesed selles riigis tegelevad. Mida seal toodetakse? Kas ka Eestis on võimalik selle riigi tooteid osta? Ehk on sul endalgi kodus mõni sealt pärit toode?

Õppisid majandusega seonduvat 5. teemas.

Igasuguseks majandustegevuseks on vaja majandusressursse.
​Euroopas tervikuna on head eeldused majandustegevuseks, kuna on olemas väga mitmekesised majandusressursid.
​Piirkonniti on majandusressursid aga väga erinevad. Seega on eri piirkondades ka majandus erinev.

Majandusressursside kohta õppisid peatükis 5.1.
​Tööstusest õppisid peatükis 5.2 ja põllumajandusest peatükis 6.1.
​Turismimajandust saad meelde tuletada peatükist 7.5.

Ülesanne 1

 1. Kuidas mõjutavad majanduse arengut
  1. geograafiline asend?
  2. tasane pinnamood?
  3. mägine pinnamood?
  4. soe kliima?
  5. oskustega töötajad?
  6. maavarade rohkus?
 2. Milliseid majandusharusid on nende majandusressurssidega hea arendada? Too näiteid.
  ​Arutlege koos õpetajaga.
Šveitsi loodus
 1. Leia nafta leppemärk.
  Kus leidub Euroopas naftat?
 2. Leia maagaasi leppemärk.
  Kus leidub maagaasi?
 3. Leia kivisöe leppemärk.
  Kus on suuremad kivisöe leiukohad?
 4. Leia rauamaagi leppemärk.
  Kus on suuremad rauamaagi leiukohad?
 5. Leia vasemaagi leppemärk.
  Kus leidub Euroopas vasemaaki?
 6. Leia alumiiniumimaagi leppemärk.
  Kus leidub alumiiniumimaaki?

Tee kokkuvõtted.

 1. Nafta, maagaas, kivisüsi on
 2. Kütuseid leidub rohkem
 3. Rauamaak, vasemaak ja alumiiniumimaak on
 4. Metallimaake leidub rohkem

Arutlege saadud tulemusi koos klassikaaslaste ja õpetajaga.

Euroopa looduse kaart
Euroopa maavarade kaart

Maavara

Riik,
kus leidub

Majandusharu,
kus kasutatakse

Nafta

Maagaas

Kivisüsi

Rauamaak

Vasemaak

Alumiiniumimaak

 riigis esinevad alljärgnevad majandusressursid.

 1. Looduslikud tegurid (loodusvarad)
  1. Nimeta seal leiduvaid maavarasid:
  2. Kirjelda
   • kliimatingimusi:
   • pinnamoodi:
   • vett:
   • taimi:
   • geograafilist asendit:
 2. Inimeste loodud tootmistegurid (kapital)
  1. Nimeta riigis kasutatav raha: 
  2. Kirjelda
   • riigis valmistatud tootmisvahendeid (masinad, tööriistad, hooned, teed jm):
   • tööjõudu:

 riigis on head eeldused arendada alljärgnevaid majandusharusid.

 1. Tööstus
  Peamised tööstusharud
  (mida toodetakse; kus toodetakse; kuulsamad firmad):
  Näiteks:
  energeetika – elekter; Narva, Narva Soojuselektrijaam.
 2. Põllumajandus
  Peamised põllumajandusharud
  (mida kasvatatakse;
  millises riigi piirkonnas kasvatatakse):
  Näiteks:
  kartulikasvatus – kõikjal Eestis.
 3. Teenindus
  • Tähtsamad teenindusharud:
  • Tähtsamad turismiettevõtted:
  • Kuidas on arenenud turismimajandus?
 4. Riik müüb teistele riikidele (ekspordib):

  Riik müüb Eestisse:
 5. Mida võiks suveniiriks koju kaasa osta?
  Uuri ka hindasid.

Arutlege koos õpetajaga:

 1. miks on sinu valitud riigis just sellised majandusharud?
 2. miks müüakse teistele riikidele just selliseid tooteid?
 3. miks ostaksid suveniiriks just neid tooteid?
Itaalia linnas Veneetsias pakuvad suveniiripoed traditsioonilisi karnevalimaske.
Venemaa tuntuim suveniir on matrjoška – lahtivõetav nukk, mille sees on väiksemad nukud.

Jätka oma esitlust.

Lisa leitud andmed esitlusse.

Teema lõpuks on valmis järgmised slaidid:

 1. Majandusressursid
  • maavarad
  • muud loodusvarad
  • kapital
 2. Majandus
  • tööstus
  • põllumajandus
  • teenindus 
  • eksport (väljavedu)

Slaidide arv oleneb konkreetsest riigist, selle majandusressursside hulgast ja majanduse mitmekesisusest.

Lisa pilte ja kaarte. Igale pildile ja kaardile kirjuta juurde internetiaadress, kust need leidsid.

Salvesta oma töö.

Tööleht

Palun oota