Peatükk 1.28 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

SILM JA NÄGEMINE

MIDÄ POISS JA TÜTRIK KAESÕ'?

KAS SA NÄET, KU SILMÄ' KINNI' PANÕT? 

MINKA MI NÄE? 

PANÕ' SILMÄ' KINNI' JA KIRODA' TÜHÄ PAPRÕLEHE PÄÄLE ÜTS SÕNA VAI TSEHKENDÄ' MIDÄGI!

MIÄ SUL VÄLLÄ TULL´?

NÄGEMINE OM INEMISELE VÄEGA TÄHTSÄ.

PALJA SILMÄGA NÄE-EI VÄIKEISI ASJO HÄSTE. LUUBIGA NÄGE PARÕMBAHE.

ÕDAGU, KU PÄIV LÄTT ALLA, JÄÄS VALGUST VEIDEMBÄS. PERÄKÕRD LÄTT PÜMMES.

PÄIV AND MEILE.

PÄÄVÄST TULÕ VALGUS.

MIDÄ SA NÄET ÕDAGU PÜMMEGA SELGEN TAIVAN?  JA  

KU TAIVAN OMMA' TÄHE', SÕS PÜVVÄ' ÄR' LUKÕ', KU PALĹO NÄID OM. KAS SA JOVVASI NÄID KÕIKI KOKKO LUKÕ'?

... OM INEMISELE VÄEGA TÄHTSÄ.

Palun oota