Peatükk 1.29 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

HOIA' SILMI!

ÄR' KAEGU KUNAGI PÄÄVÄLE PÄÄLE!

KA MITTE PÄÄVÄPRILLEGA! 

PÄÄVÄVALGUS OM SILMILE PALĹO HALLUS JA TEGE NÄILE HÄTÄ.

RAKETI LASKMISÕ MAN KAE' KÕGÕ ETTE! 

RAKETT VÕI LÄÜTMISE MAN PLAHVAHTA'. 

SÕS VÕIVA' SU SILMÄ' VIKA SAIA'.

HÄMÄRAN LUGÕMINÕ RIKK SILMI.

KU VALGUST OM VEIDÜ', SÕS PIÄT UMMI SILMI VÄSÜTÄMÄ JA SILMÄ' JÄÄSE' HAIGÕS.

VARI SEKÄ-I KIROTAMIST PILDI PÄÄL.

HOIA' ÕIGÕT LUGÕMISÕ KAUGUST!

ÕIGÕ KAUGUS OM NII 25 TSENDIMIITRET.

MÕÕDA' JUUNLAVVAGA JA KAE' PERÄN MITO KÕRDA ÜLE!

   • ÕIGÕ VALGUSTAMINÕ
   • TERVÜSELE HÄÄ SÜÜK
   • SILMI PUHKAMINÕ
   • ÕIGÕ LUGÕMISKAVVUS
   • PALĹO VALLUS VALGUS
   • PÄÄVÄ SISSE KAEMINÕ
   • HÄMÄRÄN LUGÕMINÕ
   • KAVVÕHE KAEMINÕ
   • KÕIK AIG TELEFONI KAEMINÕ

   ... LUGÕMINÕ RIKK SILMI.

   Palun oota