Peatükk 1.30 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

KÕRV JA KUULDMINÕ

PANÕ' SILMÄ' KINNI' JA KULLÕ', MIÄ SU ÜMBRE SÜNNÜS!

KAS MÕISTAT PÜMMEST PÄÄST KÄEGA NÄÜDÄDÄ', KOSTPUULT HELÜ TULÕ?

PROOMI' SÕBRAGA SÄÄNEST MÄNGO! SA' PANÕT SILMÄ' KINNI'. TIMÄ LÄTT TÕSÕ KOTUSÕ PÄÄLE JA ÜTLES TASSAKÕISI: „SIIN OLÕ!“ SA' NÄÜTÄT PÜMEHÜISI, KON TÄ OM.

KUULDMINÕ OM VÄEGA TÄHTSÄ.

MIDÄ PILT NÄÜTÄS? 

KÕRVALEHT AVITAS HELLÜ KÕRVA JUHTI'.

MILLE PANDAS KÄSI KÕRVA MANO?

KULLÕ' KELLÄ TIKSMIST! SÕS PANÕ' KELL KAUSI PERÄ PÄÄLE NI KULLÕ' VAHTSÕST!

KAS NO' KUULÕT TIKSNÄT PARÕMBAHE?

PROOMI' SAMMA ASJA VIIL! PANÕ' KELL MITMÕSUGUMAIDSIST MATÕRJAALÕST KAUSSÕ JA KARPÕ SISSE! KÕNÕLÕ', MIDÄ SA TÄHELE PANNIT!

KAS SA PÜMMESIKKU OLÕT MÄNGNÜ? 

MÄÄNEST MIILT (TUNDMIST) SA TUU MÄNGO MAN TARVITAT?

ÜTS VIIEST MEELEST

Palun oota