Peatükk 2.4 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

PIKÄ' ÜÜ' JA LÜHKESE' PÄÄVÄ'

Suvõl nõsõs päiv varra ja lätt alla. Päiv om pikk ja üü om lühkene.

Talvõl om vastapite. Päiv nõsõs hummogu ja lätt alla õdagu. Päiv om  ja  om pikk.

Mann ütles, et sügüse läävä' päävä' lühembäs. Tõnn vaidlõs vasta, et hoobis üü' läävä' pikembäs. Kummal om õigus? Mille?

Tii' vihku pilt samast kotussõst suvõl ja värmi' är'! Sõs tii' pildi pääle viil keskpääväne päiv suvõ aigo!

Kukutätä vai Ilmatätä eesti keelen

  • KAETI TELEKAT.
  • LAULÕTI LAULÕ.
  • TETTI ÜSAPUUTRIN TÜÜD.
  • KÕNÕLDI JUTTÕ.
  • LOETI RAAMATIT.
  • MÄNGITI PUUTRI- VAI TELEGAMÄNGÕ.
  • TETTI NÄPOTÜÜD.
  • VOOLITI VÄIDSEGA PUUST ASJO.
  • KULLÕLDI RAADIOT.

Palun oota