Peatükk 2.3 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

ILMAKAEMISÕ'

Heliograaf - pääväpaistusõ pikkusõ mõõtja

Tsehkendä' hindä vihku ilmakaemiisi tapõl!

Täüdä' tapõl katõ päävä kotsilõ är'!

Automaatnõ vihma- ja lumõmõõtja

Kullõ' Vikerraadiost https://www.err.ee/ilm vai televiisorist vai kae' seost blogist http://ilmjainimesed.blogspot.com/ ligembä ao ilmateedüst!

Kas läts´ täppi? Kas ilmakuulutus oll´ õigõ?

Meteoroloogilinõ majakõnõ
Automaatnõ tuulõlipp
Automaatnõ nägemiskavvusõ mõõtja
Vihma- ja lumõmõõtja

ILMA KAEMAN

Kanepi rahvalaul

Läke' ussõ kaema,

mis sääl ussõn ollõnõssa?

Ussõn olli' udsuilma',

udsuilma', kidsukülmä'.

Sattõ loogani lumõda,

sattõ vettä vehmereni.

Lumi rikk´e loogakirä,

sado rikk´e saanikirä,

udsu rikk´e uvvõ kuvvõ.

Midä tähendäse' sõna' udsuilma', kidsukülmä', luuk ja vehmre'?

Palun oota