Peatükk 2.14 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

PAISTUS LÄBI VAI PAISTU-I LÄBI?

 • Panõ' tähele oppaja ettenäütämist! Minkast paistus pleiäts läbi?

Võta' kotost üten kats asja - üts, miä paistus läbi, ja üts, miä ei paistu' läbi!

Näütä' neid klassin! 

Pankõ' kõik tuudu' as´a' kokko katõ lavva pääle! Ku pall´o esi' asjo kokko om?

Läbi paistus:

 • plekk
 • plast
 • papp
 • klaas

Paistu-i läbi:

 • plekk
 • plast
 • papp
 • klaas

Õhk  .

Vesi .

Liiv .

Ku õhk ei paistusi läbi, kas sa sõs näesi midägi?.

Vesi .

Piim .

Kohv .

   • purk
   • verrev õhupall
   • õliputõl
   • kauss
   • vassar
   • vaas
   • kivi
   • klaas
   Palun oota