Peatükk 2.17 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

VIIGA ÜTEN KÄÜVÄ' OHO' SUVÕL JA TALVÕL

Kae' neid pilte! Mille johtu õnnõtus? Kuis olõsi saanu naid õnnõtuisi är' hoita'?

Miä pidänü sälän olõma loodsiguga sõitõn?

Miä näil viil puudus om?

Kae' ette, suu!

Miä om pildi pääl võlssi?

Kuis tulõ suu pääl kävvü'? Midä kimmäle tohe-ei tetä'?

Mille nakkas ijä sulama?

Määntsit abimiihi tarvitõdas ijäst läbi vaonu inemise pästmises?

Midä sa' teesi, ku näesi säänest õnnõtust?

Kuis sa pästäsi ijäst läbi vaonut inemist?

Palun oota