Peatükk 2.18 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

VESI JA IJÄ

Välän ku mägi, tarõn ku vesi..

Must iho, valgõ hamõ'. .

Miä sullõ veitü ao peräst silmä nakkas?Ijä sulamisõst sünnüs .

Keväjä tulõ lumõ ja ijä sulamisõst hulga vett.

  1. Tsuska' väiku ijäpala vett täüs klaasi! Midä sa nakkat nägemä? Joonista' üles!

2. Miä sündü veitü ao peräst ijätüküga ja vii hulgaga klaasin? Joonista' üles!

Ijälilli' tsehkend´:

  • lumi
  • ijä
  • külm
Kas om olõman kattõ ütesugumast lumõkibõnat?
Palun oota