Peatükk 2.24 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

KATS PRUUMMIST VEDELIDE AINIDÕGA

Tahehist ainist as´a' võiva' olla' mitmõsugumadsõ kujoga. Näütüses pall om höörik, a kängäkarp kandõlinõ.

Määne kujo om vedelil ainil? Valami vett kaussi, pudõlihe, klaasi, lillivaasi.

Vetel ainõ' võtt tuu anoma kujo, kon seen tä om.

Mi tiiä, et ku vette visada' puutükk ja kivi, sõs jääs ujoma,  vaos põhja. Mille nii?

Puutükk om viist , kivi om viist .

Kumb om rassõmb, kas vesi vai õli?

Valami edimäste klaasi söögiõlli, tõistõ klaasi vett. Vett valami inämb ku õlli.

Sis valami vii õlilõ pääle (pilt 3). Oodami kipõn aigo. 

Midä mi näe?

Klaasi põh´an olnu kõllakas õli om no' (pilt 4)

Kumb om rassõmb, õli vai vesi?

 om rassõmb,  om kergemb.

Palun oota