Peatükk 2.25 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

SORTMINÕ

Võta' kuuli üten mitund sorti nöpse!

Pildi pääl om mitmõsugumaidsi nöpse. Kae', kas su hindä rõivil kah sääntsit om. Kas mõni ütenvõet nöps om ka pildi pääl nätä'?

Sul om sortmisõs  nöpsi.

Su pinginaabril om  nöpsi.

Kokko om teil sortmisõs  nöpsi.

1. Sortminõ nöpse värmi perrä

Kiroda' nöpse hulk värmi taadõ!

Valgõ' 

Verevä'

Pruuni' 

Kõlladsõ' 

Siniverevä'

Musta' 

Pihlõdsõ' 

Rohilidsõ'

Kirivä' 

Roosa'

Sinidse' 

Värmildä

2. Sortminõ nöpsi mulkõ hulga perrä

Nelä mulguga 

Katõ mulguga 

Kundsaga nöpsi'

3. Sortminõ nöpsi kujo perrä

Tsõõrigu'

Kandõlidsõ'

Lopõrgudsõ'

Muu kujoga

4. Sortminõ nöpsi suurusõ perrä

Suurõ' 

Väiku' 

Keskmädse' 

5. Sortminõ nöpsi matõrjali perrä

Puust 

Metallist 

Plastist

6. Määntse tundõmärgi perrä saat viil nöpse sorti'?   

Sortminõ nöpsi mulkõ hulga perrä

Nelä mulguga 

Katõ mulguga 

Kundsaga nöpsi'

Mink jaos neid riisto tarvitõdas?   

Määntsis sordõs võinu neid asjo jaka'?    

Miä om neil as´ol ütine?   

    

Panõ' söögiriista' lavva pääle!

Kummalõ poolõ taldrekut pandas väits, kummalõ poolõ kahvli?

Kohe pandas makõsöögiluits?

Palun oota