Peatükk 1.1 (V järk)

Teab ja oskab kirjeldada kotka- ja ristikumärki

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab ja oskab kirjeldada oma sõnadega kotka- ja ristikumärki.

Kotkamärk

Kotkamärk on organisatsiooni liikme tunnusmärgiks. Kotkamärki kantakse kodutütre mütsil. 

Kotkamärgil on kotka hõlmas asetsemas rahvusvaheline skautlike organisatsioonide sümbol – kolmeharuline liiliaõis, mille keskel on Eesti riigivapp. Liiliaõie harud on omavahel seotud. Märgi all asetseb ülespööratud otstega lint kirjaga „ ALATI VALMIS“.

Kotkamärk

Kotkamärgi igal elemendil on tähendus ning neid on oluline tunda ja teada.

Kotkamärk kodutütre mütsil. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Liiliaõie kolm haru
 • Juht­sõna
 • Liiliaõis
 • Eesti Vabariigi vapp
 • Ustavus,  aitamine, KT seadused
 • Kuulu­mine organisat­siooni
 • Puhtus ja korralikkus
 • Eestis organisat­sioon

Millised elemendid on ülesande loetelust puudu? 

 • kompass
 • kompassinõel
 • kotkas

      Ristikumärk

      Ristikumärgile on omane valge kuldkollase äärisega ristikheinalehe rist, mille keskel on sinisel taustal kotkamärk.

      Ristikumärk on üks kodutütarde sümbolitest. Seda kasutatakse erinevatel tunnistustel, tänukirjadel, juhtide teeneteristidel ja ka kodutütarde lipul (sh ka iga ringkonna lipul).

      Ristikumärk
      Ristikumärk peavanema tänukirjal. Foto: Lisett Kruusimäe
      Ristikumärk järgutunnistusel. Foto: Lisett Kruusimäe
      Ristikumärk Kodutütarde üldlipul. Foto: Lisett Kruusimäe
      • Noorkotkaste tänukirjal
      • Kodutütarde hoolsuspaela tunnistusel
      • Liikmepiletil
      • Kodutütarde lipul
      • Juhi teeneteristil
      Palun oota