Peatükk 1.2 (V järk)

Teab Kodutütarde organisatsiooni juhte

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab ja oskab nimetada, kes on KT peavanem, kodumaleva ringkonnavanem ja noorteinstruktor.

Kodutütarde peavanem, ringkonnavanem ja noorteinstruktor

Kodutütarde peavanem on Ave Proos.

Peavanem on organisatsiooni juht, kes juhib kodutütarde organisatsiooni tööd vabariiklikul tasemel.

Kodutütarde peavanem Ave Proos. Foto: Riho Semm

Ringkonnavanem juhib ja esindab Kodutütarde ringkonda.

Noorteinstruktor töötab malevas ning aitab vabatahtlikel rühmavanematel enda ja rühma tööd korraldada.

  • Ringkonnavanem
  • Peavanem
  • Rühmavanem
  • Pea­vanem
  • Ring­konna­vanem
  • Rühma­vanem
  • Juhib KT organisat­siooni
  • Juhib KT ring­konda
  • Juhib KT rühma
Palun oota