Peatükk 3.1 (V järk)

Oskab käituda hädaolukorras 

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab käituda tulekahju, tundmatu eseme vm hädaolukorra korral.

Hädaolukorras käitumine

Väga ootamatult võib meist igaüks sattuda hädaolukorda. Selleks võib olla tulekahju; õnnetus, mille tagajärjel peab andma esmaabi või hoopis mõne ohtliku eseme leidmine. 

Esmalt peab hindama olukorda – mis ja kus on juhtunud. Peale seda peab vajadusel helistama häirekeskusesse. 

Olukorra hindamine:

 • Jää rahulikuks!
 • Hinda olukorda – mis on juhtunud?
 • Taga enda ja teiste abistajate ohutus.
 • Vajadusel tähista sündmuskoht, et ei juhtuks uusi õnnetusi.
 • Anna esmaabi.
 • Helista hädaabinumbrile.

Helista 112

 • Kuula ja täida täpselt häirekeskuse dispetšeri juhiseid.
 • Kui on vaja, alusta elustamisega või abistamisega vastavalt dispetšeri juhistele.
Ernakese esmaabi võistluspunkt. Foto: Iiris Prosa

Mida peab ütlema häirekeskusele? 

 • Mis ja kus juhtus? Anna alati võimalikult täpsed juhised.
 • Täpne informatsioon kannatanu kohta.
 • Kui tegemist on pereliikmega, siis on abiks ka teave igapäevaste ravimite kasutamise kohta.
 • Ära katkesta kõnet enne, kui oled selleks loa saanud.
 • Jää ootama kiirabi saabumist.

  ​​Kiirabi abistamine
 • Saada keegi kiirabile vastu (välisuksele, teeristile, tänavale vms).
 • Märgates kiirabi, lehvita või anna muul moel märku, et just sina ootad neid.

  ​​
Ära lõpeta kõnet enne, kui dispetšer selleks loa annab. Foto: Iiris Prosa

Millist infot pean häirekeskusele edastama?

 • Mis juhtus?
 • Kus juhtus?
 • Milline on ilm.
 • Täpne informatsioon kannatanu kohta.
 • Kannatanu pikkus

Kas ma võin kõne häirekeskusega ise lõpetada?

 • Jah
 • Ei

Kasutatud allikas: Naiskodukaitse

Soovitused

 • Veebis saab kontrollida oma teadmisi abi kutsumisest SIIN
Palun oota