Peatükk 3.2 (V järk)

On teadlik ravimite tarvitamisest ja oskab keelduda uimastitest 

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar on teadlik ravimite ohutu kasutamise reeglitest ja oskab keelduda narkootikumidest, alkoholist, sigarettidest.

Ravimite ohutu kasutamine

Ravimeid vajad, kui sind kimbutab mõni tõbi. Samuti kasutatakse mõnikord ravimeid regulaarselt (nt iga päev) mingi haiguse kontrolli all hoidmiseks.

Ravimeid osta ainult apteegist. Need on eriline kaup ning seetõttu tohivad ravimeid väljastada ainult apteekrid. 

Iga ravim on mürk, kui seda valesti kasutada. Sel põhjusel on oluline teada, kuidas ja mil viisil oma ravimit kasutada.

Tegevuste järjekord:

Mure tervisega. →​

Minek arsti juurde, arst määrab ravi. ​​​→

Ravim on mõeldud kindlale inimesele.​→

Apteegist ravimi ostmine.​→

Arsti ja apteekri juhiste järgi ravimi annustamine.

Väga oluline on arsti poolt määratud ravist kinni pidada. Pea meeles, et kasutada ei tohi ravimeid, mis on aegunud. Aegunud ravimid vii kas apteeki või ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti. 

 • Arst määrab ravi
 • Arsti külastamine
 • Tervisehäda tekkimine
 • Apteegist ravimi ostmine
 • Ravimi annustamine juhiste järgi
 • Pakendi infolehega tutvumine
 • Viima apteeki
 • Viskama olmejäätmete prügikasti
 • Viskama komposti
 • Viima ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti
 • Jätma igaks juhuks alles, äkki läheb vaja

Ravimipakk

Kui avad ravimipaki pead hoolega lugema ka ravimi infolehte.

​See sisaldab infot:

 • mis ravimiga on tegu;
 • ​mida on vaja teada enne ravimi kasutamist;
 • kuidas ravimit kasutada;
 • võimalikud kõrvaltoimed;
 • kuidas ravimit säilitada.
Ravimite tarvitamisel loe eelnevalt alati läbi kasutusjuhend. 

Kuidas keelduda erinevatest ainetest?

Uimastiteks peetakse nii alkoholi, tubakat kui ka narkootikume.  Nende kõigi proovimisest võib jääda väga kergesti sõltuvusse. Alguses ehk proovitakse nii uudishimust või põhjusel, et seltskonnas seda tehakse. Kogemusest võib saada harjumuses ning sellest juba tuleb vajadus.

Uimastite tarvitamisel võib tulla palju tervise riske. Võib tekkida väsimus, tujukus, depressioon, mälulüngad. Samuti võib muutuda kehakaal, katkeda endise sõbraga kontakt ja tekivad probleemid koolis, kodus. 

Võib juhtuda, et võid mõelda teistest erinevalt, kuid kardad oma arvamust välja öelda.
See tüdruk on Mari. Ta kardab öelda EI, kuigi uimastite tarvitamist ta õigeks ei pea.

Mida võib Mari tegelikult mõelda?​​​​
Uuri näidet. 

Väga oluline oskus osata öelda EI uimastitele. Kuidas seda aga teha?  

Ole julge, ära karda öelda seda, mida mõtled. - "Ma ei soovi, aitäh!"

Vii jutt mujale või ütle, miks sa ei soovi. Ütle näiteks: "Mulle ei meeldi!"

Tee seltskonnas teisi tegevusi – räägi kõigiga juttu, liitu muu seltkondliku tegevusega vms …

Nüüd sai Mari aru, et tegelikult võib ja peabki ütlema: "EI!" Mida Mari nüüd ütleb?
Uuri näidet!

Kasutatud allikad:
​Sepp, J. 2020.  Ravimitest maakeeli.  Tartu Ülikool
Tervise Arengu Instituut​. 2011. Räägime tervisest. Juhendmaterjal noorsootöötajale.
Alkoinfo. 2020. EI ütlemine. 

Soovitused

Vaata järgnevaid videoid, et teada saada, kuidas mõjub alkohol sinu ajule. 

Kuidas mõjutab alkohol arenevat aju 1. osa
Kuidas mõjutab alkohol arenevat aju 2. osa
Palun oota