Peatükk 1.5 (KEAT - NK ja KT)

Kaitseliidust saadavate oskuste üldtutvustus

Selle peatüki lõpus tead, kes on Kodutütred ja Noored Kotkad ning millega nad tegelevad. 

Kodutütred ja Noored Kotkad

Noorkotkad ja kodutütred on uudishimulikud noored ning nii nad õpivad palju uusi teadmisi. Nad oskavad teha sõlmi, matkata, anda esmaabi, tunnevad Eesti ajalugu ja loodust.

Organisatsioonide eesmärgiks on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse erinevaid tegevusi:

 • õpitakse tundma riigikaitse valdkonda ja sellesse panustamise võimalusi;
 • läbi osalemise antakse kodanikuoskusi, suurendatakse valmisolekut aidata ligimest;
 • luuakse võimalusi ka noortel endil tegevusi korraldada;
 • eesmärgi saavutamiseks toimuvad koolitused (nt eriala- või järgulaagrid);
 • toimuvad tegevused, mis toetavad vaimset ja füüsilist tervist;
 • toimub koostöö välismaa noorteorganisatsioonidega;
 • väärtustatakse vabatahtlikkusel põhinevat noortetööd​.
Kodutütre ja noorkotkana õpid tundma riigikaitse valdkonda. Toimuvad militaarlaagrid, väeosade külastused, ühisüritused Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega. Foto: Iiris Prosa
Mini-Erna või Ernakese võistlusel peavad vanemad noorkotkad ja kodutütred oskama juba ise enda eest hoolitseda – näiteks katelokiga süüa valmistada. Foto: Kristjan Prii
Suurlaagrites esineb alati keegi tuntud Eesti laulja, kes teeb meele heaks ja paneb puusa nõksuma. Foto: Iiris Prosa
Põhilisteks tegevusvormideks on laagrid ja matkad, mille käigus veedetakse palju aega värskes õhus ja looduses. Noorkotkaid ja kodutütreid võid ära tunda nende ühevärvilise rohelise vormi järgi, mille rinnus on nimesilt ja küljel maleva tunnus. Foto: Iiris Prosa
Kodutütarde või noorkotkaste seast võid leida endale head sõbrad kogu eluks! Foto: Iiris Prosa
Kõik meie liikmed õpivad järgukava järgi. On järgukatsed ja erikatsed. Järkusid saad omandada järjest: alates kuuendast esimeseni. Erikatseid on väga palju erinevaid. Õppimiseks toimuvad rühmakoondused ja -laagrid, aga ka malevalaagrid või vabariiklikud laagrid. Foto: Iiris Prosa
Noorkotkana ja kodutütrena on sul võimalus osaleda Eesti pühade ja tähtpäevadega seotud üritustel. Me oleme tihti esindatud paraadidel või lipuvalvetes. Läbi selle on sul võimalik õppida tundma olulisi punkte meie ajaloos ja olla ka ise nende osa. Foto: Lisett Kruusimäe

Kui koolis on klassid, siis Noortel Kotkastel ja Kodutütardel on järgud. Neid on kokku kuus. Nagu iga klass läheb raskemaks, nii on ka järkudega. Ainult, et noorkotkad ja kodutütred alustavad õppimist 6. järgust ja kõige raskem on 1. järk.

Järgud on jaotatud teemade kaupa. Teemadeks on riigikaitse, matkatarkused ja Eesti loodus, ohutus, kodanikuõpetus ja Eesti ajalugu. Tüdrukute poolel on ka käitumine ja loovus. 

 • Metsalaager
 • Spordilaager
 • Suvelaager
 • Järgulaager
Video: Silver Loorens
Noorkotkastel ja kodutütardel toimub erinevaid võistluseid, mille käigus enda oskusi proovile pannakse. Kõige tähtsamad võistlused on tüdrukutel Ernake ja poistel Mini-Erna. Videos on Mini-Erna võistlus 2020.aastal. Video: Iiris Prosa

Kodutütarde ja noorkotkaste tegevus on üsna sarnane ning tihti toimuvad nende üritused koos.

Pildil on 2019.aasta suurlaager Saaremaal, kus osalesid noorkotkad ja kodutütred üle kogu Eesti. Foto: Iiris Prosa
Palun oota