Peatükk 1.3 (KEAT - NK ja KT)

Metsas liikumine ja igaüheõigus

Selle peatüki lõppedes tead, millised reeglid on looduses liikumisel ja mis on igaüheõigus. 

Looduses liikumine

Eestis on loodus- ja kultuurmaastikul lubatud liikuda jalgsi, jalgrattal, suuskadel, paadiga või ratsa. Piiramata ja tähistamata eramaal võib liikuda igal ajal ja korjata marju, seeni, ravimtaimi ja maha langenud või kuivanud oksi, kui omanik seda suuliselt ei keela.

Samuti võib piiramata või tähistamata eramaal telkida kuni üks ööpäev, kui omanik seda suuliselt ei keela. 

Telkimise korral tuleb hoiduda väljapoole elumaja arvestatavat nähtavus- ja kuuldekaugust. Nii võõral maatükil viibides kui ka telkides tuleb hoiduda omandi kahjustamisest ja keskkonnahäiringute tekitamisest

Maaomanik võib lubada oma maal liikumist, kuid näiteks keelata telkimise või loodussaaduste korjamise. Sellisel juhul peab keeld olema selge – kas kirjalik (silt) või suuline keeld. Lõkke tegemiseks tuleb küsida maaomaniku luba.

Kõiki õigusi ja kohustusi, mis seovad inimest loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks. Igaüheõigus ei puuduta spordi- ja muude massiürituste korraldamist maastikul. Nende organiseerimiseks tuleb taotleda maaomanike või teiste maavaldajate, vajadusel ka kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Eramaal võid marju ja seeni korjata ainult siis, kui omanik seda ei keela. Selle jaoks peab olema silt või suuline keeld. Foto: Aksel Puusepp
Looduses liikumiseks vali mugavaim liikumisviis - lubatud on liikuda jalgsi, rattaga, suuskadel, paadiga ja ratsutades. Foto: Iiris Prosa
Eramaal lõket tehes pead maaomaniku käest enne alati luba küsima. Foto: Paul Poderat
Alati võta loodusest lahkudes endaga kaasa kogu prügi ning ära jäta enda käimisest jälgi. Foto: Iiris Prosa

Peamised reeglid looduses liikumiseks 

  • Valmistun ja kavandan!
  • Liigun ja tegutsen jälgi jätmata!
  • Ei prügista!
  • Teen tuld, kus tohib!
  • Telgin ja peatun, kus tohib!
Keskkonnaministeeriumi plakat looduses liikumise kohta. 

Kasutatud kirjandus: Keskkonnaministeerium; Riigimetsa Majandamise Keskus

Palun oota