Peatükk 2.2 (I järk)

Läbib esmaabi- / ohutushoiu kursuse

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar on läbinud Naiskodukaitse ohutushoiu või esmaabikursuse või põhjaliku esmaabi õppepäeva ringkonnas/mujal. 

I järgus järguteema "Turvalisus" läbimine

Selleks, et sooritada I järgus alateema "Turvalisus", tuleb sul läbida põhjalikum esmaabikoolitus

Pikem esmaabikoolitus võtab justkui kokku kõigi kuue järgu olulisemad ning vajalikumad oskused ning teadmised nii turvalisuse- kui ka esmaabiteemadel. Kursusel saad veel juurde teoreetilisi ja praktilisi oskusi. 

Põhjalikuma koolituse läbimiseks on sul mitmeid järgmisi võimalusi: 

 • Naiskodukaitse baasväljaõppe üks osa – ohutushoiu moodul;
 • Naiskodukaitse baasväljaõppe üks osa – esmaabi moodul;
 • põhjalik esmaabikoolitus oma Kodutütarde ringkonnas;
 • autokooli esmaabikursus (näiteks kui oled tegemas autojuhilube);
 • muu põhjalikum esmaabikursus kokkuleppel oma rühmavanemaga. 
Kodutütred andmas esmaabi. Foto: Markus Sein

Aruta oma rühmavanemaga läbi erinevad võimalused!

Kursused Naiskodukaitses

Naiskodukaitse kaudu on sul võimalus kaasa lüüa Naiskodukaitse baasväljaõppes. Nii võid läbida väljaõppes kas esmaabi või ohutushoiu mooduli. Muidugi võid soovi korral ka mõlemas osaleda. 

Moodulite kestus on üldjuhul kaks päeva ning õpe on kombineeritud e-õppe ning kontakttundidega.

Naiskodukaitse ohutushoiu moodulis puudutatakse ka koduturvalisust tuleohutuse teemal. 

Naiskodukaitse baasväljaõppe esmaabi moodulis käsitletakse olulisemaid esmaabiteemasid, näiteks kuidas anda elupäästvat esmaabi. Samuti tehakse läbi praktilisi harjutusi. Teemad, mida käsitletakse kursuse käigus, on järgmised: 

 • sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine;
 • elupäästev esmaabi;
 • erakorralised haigusseisundid;
 • traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused;
 • psühhosotsiaalne esmaabi;
 • esmaabi praktilised harjutused.
Naiskodukaitsjad andmas esmaabi koormusmatka kontrollpunktis. Foto: Anna-Liisa Viltrop

Naiskodukaitse baasväljaõppe ohutushoiu moodulis puudutatakse teemasid, mis on seotud üleüldiselt ohutusega. Olulisel kohal on hakkamasaamine hädaolukorras ja ohutus sinu enda kodus – tuleohutus, kodu turvalisus jmt. Moodulis käsitletakse järgmisi teemasid: 

 • hädaolukordades toimimine;
 • kodused ja evakuatsioonivarud;
 • kodu ja vara turvalisus;
 • tuleohutus;
 • füüsiline enesekaitse;
 • ohutusreeglid looduskeskkonnas;
 • enesekaitse infokeskkonnas;
 • turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades;
 • käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral;
 • regulatsioonid ja ressursid
Ohutushoiu moodulis saad teadmisi tuleohutuse kohta. Foto: Reelika Rohuste
Naiskodukaitsjad üles seadmas evakuatsiooni punkti. Siil 2018. Foto: Kadri Vider
   • Kanna­tanu seisundi hindamine
   • Tuleohutus
   • Häda­olukorras toimimine
   • Traumad
   • Elu­päästev esma­abi
   • Evakuatsiooni­varud

   Kasutatud allikas: Naiskodukaitse

   Palun oota