Peatükk 1.1 (III järk)

Oskab lahti mõtestada kodutütarde seadused

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab lahti mõtestada kodutütarde kümme seadust.

Kodutütarde seadused

Oled juba mitu aastat olnud kodutütar – saanud erinevaid kogemusi, õppinud tundma, kes on ja millega tegelevad kodutütred. 

Kui astusid kodutütreks, õppisid selgeks kodutütarde seadused. Kas mäletad neid?
​Vaata allolevaid jooniseid, milliste seadustega on tegu?

Tuleta meelde!

Kodutütre kümme seadust

 • Kodutütar on puhas sõnas, mõttes, teos. 
 • Kodutütar armastab oma kodu ja on ustav isamaale.
 • Kodutütar õpib hoolega ja püüab edu poole. 
 • Kodutütar austab vanemaid inimesi ja on nõrgemate kaitsja. 
 • Kodutütar ei kaeba ega hädalda. 
 • Kodutütar viib alustatud tööd alati lõpule. 
 • Kodutütart võib usaldada. 
 • Kodutütar on aus, karske, südamlik ja elurõõmus. 
 • Kodutütar on looduse sõber ja kaitsja. 
 • Kodutütar püüab teha head oma kaasinimestele.
 • Kodutütar on puhas sõnas, mõttes, teos.
 • Kodutütar õpib hoolega ja püüab edu poole.
 • Kodutütar on looduse sõber ja kaitsja.
 • Kodutütar õpib hoolega ja püüab edu poole.
 • Kodutütart võib usaldada.
 • Kodutütar ei kaeba ega hädalda.

Praegu on aga olulisel kohal see, et mõistad, mida kodutütre seadused tähendavad. 

Loe hoolega kõiki seaduseid ning mõtle, mida pead tegema, et kinni hoida igast kodutütre seadusest.


Keitlin Nikkel

Kodutütar hell ja hea,
koolis käib ta viite peal,
tal elutarkust täis on pea,
kui vahest teeb ka mõne vea,
siis kodutütar alati teab,
ei anna alla tema eal,
proovib uuesti, siis tal veab,
elus edasi jõudma peab,
Kodutütrel kindel meel,
see teda aitab eluteel.

Milliseid seaduseid sa kasutad ühel matkal? 

 • Kodutütar on puhas sõnas, mõttes, teos.
 • Kodutütar armastab oma kodu ja on ustav isamaale.
 • Kodutütar ei kaeba ega hädalda.
 • Kodutütar viib alustatud tööd alati lõpule.
 • Kodutütar on looduse sõber ja kaitsja.
 • Kodutütart võib usaldada.

Kas valisid kõik vastusevariandid? 
Miks? 

Ühe võimalusena võib koostada luuletuse Kodutütarde seadustest. 

Kodutütred

Kodutütar armastab
oma kodu, ismaad.
Kaitseb endast nõrgemaid,
austab meist vanemaid. 
Kodutütar puhas sõnas,
mõttes ja teos,
Ta ei hädalda, ei kaeba
püüab edu poole ja näeb vaeva. ​​​​​​​

Marleen Länik
Mõniste rühm,​ Kodutütarde Võrumaa ringkond​

Kodutütred oskavad abistada hättasattunud kaaslast. Foto: Markus Sein, 2023
Palun oota