Peatükk 1.6 (III järk)

Teab Naiskodukaitse tegevust, eesmärke, juhti

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab Naiskodukaitse tegevust, eesmärke ja juht.

Naiskodukaitse ja organisatsiooni eesmärk

Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon. Naiskodukaitse tegutseb samuti igas maakonnas Kaitseliidu malevate piirides. Nii on Naiskodukaitsel 15 ringkonda. 

Naiskodukaitse eesmärk on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse. 

Naiskodukaitse keskseks sümboliks on liiliarist. See kaunistab Naiskodukaitse lippe, teenetemedaleid, rinna- ja kübaramärki.

Naiskodukaitset juhib esinaine. Aastast 2006 on esinaiseks Airi Tooming. 

Naiskodukaitsja pidulikus vormis. Foto: Urmo Sibul
Kodutütred ja naiskodukaitsjast noortejuht Võidupüha paraadil Viljandis. Foto: Kodutütred, 2023
Naiskodukaitse sümbol on liiliarist, mida näeb nende vormikübaral. Foto: Karl Jakob Toplaan
Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Foto: Eiko Lainjärv
 • Naistele luuakse võimalused riigikaitsesse panustamiseks.
 • Naistel on keeruline panustada riigikaitsesse.
 • Ühiskonnas kuritegevuse vähendamine.
 • Turvalisem ühiskond.

Kuidas seda sümbolit nimetatakse? 

Naiskodukaitse tegevus

Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. 

Samuti on olulise suunana arendatud Naiskodukaitse rolli elanikkonnakaitse valdkonnas. 

Naiskoduakitse väljaõpe jaguneb järgmiselt: 

 • baasväljaõpe,
 • erialaväljaõpe,
 • täiendõpe,
 • juhtide ja instruktorite õpe.

Naiskodukaitse baasväljaõpe (BVÕ) annab liikmele alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. Seda läbides saab naiskodukaitsja teadmisi organisatsioonist, esmaabist, välitoitlustamisest, sõdurioskustest ning ohutushoiust. 

Naiskodukaitsel toimub igal aastal koormusmatk. Foto: Kristjan Prii
Mõned naiskodukaitsjad on rännakutel aga hoopis toitlustaja rollis. Taive Saar

Tihti võib sinu rühmavanem kuuluda Naiskodukaitsesse. Nii ongi organisatsioonil erinevad tegevusvaldkonnad – üks neist on noortejuhid. Lisaks on neli erialagruppi. Need on järgmised:

 • avalikud suhted,
 • toitlustamine,
 • side ja staap,
 • meditsiin.

Samuti võib naiskodukaitsja kuuluda sõjaaja ametikohal mõnda Kaitseliidu üksuse koosseisu. Võimalusi on seal mitmeid.

Ametikohaks võib olla näiteks miinipildur, tankitõrjur, parameedik, sanitar, toitlustaja, sidemees, laskur, evakuatsioonirühma liige. 

Mitmed noortejuhid võivad kuuluda tegevliikmena hoopis Naiskodukaitsesse. Nii võib Kodutütarde pidulikel üritustel näha ka naiskodukaitse vormi. Foto: Merle Rüütel​​
   • Meditsiin
   • Side ja staabi­ grupi alus­moodul
   • Esma­abikursus
   • Avalikud suhted
   • Baas­väljaõpe
   • Side ja staap
   • Toitlusta­mine

   Kasutatud allikas: Naiskodukaitse

   Palun oota