Peatükk 6.2 (III järk)

Oskab õpetada seltskonna­mänge

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab õpetada teistele seltskonnamänge.

Mängud

Kodutütred õpivad uusi teadmisi koondustel ning laagrites. Koondused toimuvad rühmas. Ka laagrid võivad olla rühmakesksed. Rühmategevuste ajal on hea ka üksteisele tegevusi läbi viia või midagi uut õpetada.

Mängud võivad olla õpetlikud, lõbusad ning huvitavad. Neid saab mängida nii õues kui ka toas. Mänguliigid võivad olla järgmised: 

 • tutvumismängud,
 • meeskonnatöö harjutused,
 • lõbusad seltskondlikud mängud,
 • loovmäng, 
 • jooksumängud,
 • mõtlemismängud,
 • laulumängud,
 • jpt.
Mäng võib olla seotud ka virtuaalsete tegevustega – koondusel said kodutütred, noorkotkad osaleda QR-koodi seiklusmängus. Foto: Heli Esko

Mängu planeerimine

Enne kui asud mängu läbi viima, on oluline mitmete asjade peale mõelda. 

Mängu valik sõltub näiteks mängijate vanusest, võimetest, oskustest, samuti sellest, milline on mängu eesmärk. Näiteks kas selleks on tutvumine, aja sisustamine, meeskonnatöö harjutamine või hoopis midagi muud.  

Mängi mäng läbi. Enne mängu läbiviimist mängi see läbi. Sa pead teadma mängu käiku ning selle kõiki etappe. 

Pane kirja plaan. Kirjuta endale üles, mida räägid mängu läbiviimisel. 

 • Kuidas juhatad tegevuse sisse (nt miks seda mängu mängite, legend vmt).
 • Milline on mängu sisu – mida peavad tegema mängijad, millised on mängureeglid.
 • Kuidas lõpetad tegevuse.
Pane kirja kõik tegevused, mida pead tegema mängu läbiviimiseks. 

Leia vajaminevad vahendid. Plaani kirja pannes kirjuta ka kohe vajaminevad vahendid üles. Vajalikud vahendid jagunevad järgmiselt: 

 • eeltegevusteks vajalik – sedelid meeskondade moodustamiseks, kirjutusvahendid jmt;
 • vahendid tegevuseks – vajaminev sõltub mängust (nt silmakatted, paberid, kettad, pallid jmt).

Mängu läbiviimine

Kui oled endale plaani kirja pannud, vajalikud vahendid leidnud ning sa oled kindel mängu etappide osas, oled valmis seda läbi viima. 

Mängu käigu selgitamisel jälgi järgmist: 

 • räägi valju ja selge häälega;
 • paikne mängijate ees ning veendu, et sind on kuulda;
 • räägi mängu käigust etappide kaupa;
 • küsi mitmel korral, kas kellelgi on küsimusi ning kas kõik on arusaadav;
 • vasta tekkinud küsimustele rahulikult.

Kui kõigile on selge mängu käik, moodusta vajadusel meeskonnad. Tiimid võib teha ka enne mängu selgitamist. 

Juhi mängu ning asuge mängima! 

Kasutatuad allikas: Tamming, M. 2006. Õpime läbi mängu.

Soovitused

 • Vaata Maria Tammingu noortemagistritööd "Õpime läbi mängu". Sealt saad nippe, kuidas mänge läbi viia. Samuti on seal palju erinevaid mänge. 
Palun oota