Peatükk 2.3 (III järk)

Omab praktilist orienteerumis­oskust

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar omab praktilist orienteerumisoskust.

Matkaliigid

Kodutütred käivad tihti matkamas. Matkadel käiakse nii kevadel, suvel kui ka talvel.

Kõige levinum matkaliik on jalgsimatk. Kuid on ka teisi matkaliike. Näiteks kanuu-, uisu-, jalgratta-, sõudepaadimatk. Levinud on ka räätsamatk rabas. 

Erinevate matkade puhul on oluline orienteerumisoskus. Meenuta, kuidas tähistatakse teid, maastikuobjekte, väiksemaid ja suuremaid objekte

Kodutütarde kõige levinumaks matkaliigiks on jalgsimatk. Fotot: Paul Poderat
Rühmaga võib toimuda kanuumatk. Foto: Kadi Laaneots
Jalgrattamatk pakub rõõmu ning kiiret edasiliikumist maastikul. Foto: Iiris Prosa

Matkaks valmistumine

Matkaks valmistumisel on olulised kaks osa: oskus lugeda kaarti ning sobiliku varustuse pakkimine.

Tuleta meelde, millised on olulisemad leppemärgid kaardil.

Meenuta, millised on olulisemad leppemärgid. 
 • Metsa­rada metsas
 • Kruusa­tee
 • Kõva­kattega tee
 • Metsa­rada lagendi­kul
 • Metsa­tee
 • Lagen­dik
 • Elektri­liin
 • Puu
 • Mets
 • Tööstus­hoone
 • Elu­maja

Loe hoolega läbi eelnevate järkude matkatarkuste peatükid. Korda üle, milline peab olema matkavarustus.

Enne kodust väljumist kontrolli, kas oled riietunud mitmekihiliselt. See tagab selle, et sinu riietus oleks ilmastikule vastav.

Ühepäevase matka varustus. 
Meenuta, kuidas riietuda mitmekihiliselt. 

Vaata, milline võib olla mitmepäevase jalgsimatka varustus.

Matkaja erikatse 

Matkaja erikatsemärk antakse kodutütrele, kes

 • oskab orienteeruda ja tunneb kaarti;
 •  oskab matkakotti kokku panna;
 • oskab lõket teha (ohutus, puhtus);
 • on osalenud vähemalt kolmel ringkonna ja kahel väljaspool ringkonda toimunud matkal/matkamängul;
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, matkapunkt jmt).
Palun oota