Peatükk 2.7 (III järk)

Omab praktilist orienteerumis­oskust

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar omab praktilist orienteerumisoskust.

Matkaliigid

Kodutütred käivad tihti matkamas. Matkadel käiakse nii kevadel, suvel kui ka talvel.

Kõige levinum matkaliik on jalgsimatk. Kuid on ka teisi matkaliike. Näiteks kanuu-, uisu-, jalgratta-, sõudepaadimatk. Levinud on ka räätsamatk rabas. 

Erinevate matkade puhul on oluline orienteerumisoskus. Meenuta, kuidas tähistatakse teid, maastikuobjekte, väiksemaid ja suuremaid objekte

Kodutütarde kõige levinumaks matkaliigiks on jalgsimatk. Fotot: Paul Poderat
Rühmaga võib toimuda kanuumatk. Foto: Kadi Laaneots
Jalgrattamatk pakub rõõmu ning kiiret edasiliikumist maastikul. Foto: Iiris Prosa
Kodutütarde patrullvõistlus Ernake on jalgsimatk. Foto: Markus Sein, 2023

Matkaks valmistumine

Matkaks valmistumisel on olulised kaks osa: oskus lugeda kaarti ning sobiliku varustuse pakkimine.

Tuleta meelde, millised on olulisemad leppemärgid kaardil.

Meenuta, millised on olulisemad leppemärgid. 
 • Metsa­rada metsas
 • Kruusa­tee
 • Kõva­kattega tee
 • Metsa­rada lagendi­kul
 • Metsa­tee
 • Lagen­dik
 • Elektri­liin
 • Puu
 • Mets
 • Tööstus­hoone
 • Elu­maja

Loe hoolega läbi eelnevate järkude matkatarkuste peatükid. Korda üle, milline peab olema matkavarustus.

Enne kodust väljumist kontrolli, kas oled riietunud mitmekihiliselt. See tagab selle, et sinu riietus oleks ilmastikule vastav.

Ühepäevase matka varustus. 
Meenuta, kuidas riietuda mitmekihiliselt. 

Vaata, milline võib olla mitmepäevase jalgsimatka varustus.

Erikatse "Matkaja"

Olles läbinud mitmeid matku, on sul võimalik saada ka matkaja erikatse. Vaata, millised tingimused on sul juba täidetud. 

 • oskab orienteeruda ja tunneb kaarti; 
 • oskab määrata koordinaate, asimuuti ja selle järgi liikuda; 
 • suudab looduses liikuda ilma tehniliste abivahenditeta; 
 • teab matkakoti pakkimise põhimõtteid ja sinna kuuluvat varustust ühe- ning mitmepäevase matka korral;
 • oskab teha lõket erinevate vahenditega (tikud, tulepulk vm) ning tunneb tuleohutusnõudeid lõkke tegemisel;
 • on osalenud vähemalt kolmel Kodutütarde ringkonna ja kahel väljaspool ringkonda toimunud matkal, matkamängul (nt Kaitseliidu malevates korraldatavad matkad/rännakud, Scoutsrännak jmt); 
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).
Palun oota