Peatükk 2.6 (III järk)

Oskab töökorda seada ja kasutada raadiojaama

Katse loetakse sooritatuks, kui kodutütar oskab sidet luua ja teab info edastamise reegleid.

Raadiojaama töökorda seadmine

Rännakutel kasutavad korraldajad kaasaskantavaid raadiojaamu. Kontrollpunktides on tihti raadiojaamadega ülesanded. On oluline oskus raadiojaamu töökorda seada ja sõnumeid edastada.

Raadiojaama ettevalmistamine tööks

 • Paigalda antenn.
 • Lisa aku.
 • Lülita jaam sisse. 
 • Vali õige kanal.

Sõnumi edastamine

 • Vajuta raadiojaama küljel olev nupp alla.
 • Oota paar sekundit.
 • Edasta sõnum.
 • Kui sõnum on edastatud, vabasta nupp.
Kodutütred edastamas infot raadijaamaga. Foto: Madis Mintel

Raadioside loomine

Raadiside loomine koosneb mitmest etapist ning side loomisel peab tundma NATO tähestikku. Peale side loomist tuleb alati teha sidekontroll, mille järel edastatakse soovitud sõnum. Uuri NATO tähestiku kohta eelmisest peatükist.  

Raadioside loomisel tehakse järgmist:

 1. Edastatakse väljakutsutava jaama kutsung. 
 2. Oma jaama kutsung ning sõna "Kuuldel".

Näiteks

 1. Bravo alustab kutsungit: „Alfa – SIIN – Bravo – KUULDEL!“
 1. Alfa vastab kutsungile: „SIIN – Alfa – KUULDEL!“

Kõik väljakutsed, mis lõppevad sõnaga KUULDEL, nõuavad kohest vastamist väljakutsutava jaama poolt.

Raadiosides kasutatakse veel ka alljärgnevaid sõnu:

 • KÕIK – see on sideseansi lõpp, vastust ei oodata; 
 • KUULDEL – oodatakse vastust; 
 • OOTA – oota paar sekundit, kohe jätkan; 
 • KORDA – kuuldavus on halb, öeldut peab kordama; 
 • SAIN – öeldakse, kui sõnum on arusaadav, ja lõpetatakse side.

Väljakutsele vastamine koosneb kolmest osast.

 1. Kutsung – kõik väljakutsutud jaamad identifitseerivad ennast oma kutsungiga.
 2. Vastuse tekst – võib koosneda vastusest, vastuvõtu kinnitusest või mõlemast korraga. 
 3. Vastus – antakse vastus infopäringule.

Näiteks

 1. Bravo alustab kutsungit: „Alfa – SIIN – Bravo – KUULDEL.“
 2. Alfa vastab kutsungile: „SIIN – Alfa – KUULDEL.“
 3. Bravo vastab: „SIIN – Bravo – Alustage liikumist objektile Punane – KUULDEL.“
 4. Alfa vastab: „SIIN – Alfa – SAIN.“
 • Kilo: "Siin Kilo – Liikuge vaenlase tagalasse – Kuuldel".
 • Lima: "Siin Lima – Sain."
 • Lima: "Siin Lima – Kuuldel.“
 • Kilo: "Lima – Siin Kilo – Kuuldel.“

Erikatse "Sidespetsialist"

Uuri sidespetsialisti erikatse nõudeid. Kodutütar peab erikatse sooritamiseks tegema järgmist: 

 • teab sidepidamisviise;
 • oskab heli, valgusti või lipukeste abil signaliseerida morse tähestikku ja teadet vastu võtta (24 tähte minutis);
 • tunneb peast NATO tähestikku, suudab selle abil sõnumit edastada ja vastu võtta;
 • oskab kasutada kaasaskantavat raadiojaama, edastada ning vastu võtta teateid;
 • tunneb välitelefoni ehitust, tööpõhimõtet;
 • oskab töökorda seada erinevaid sidepidamisvahendeid;
 • tunneb sidepidamisprotseduure;
 • on noorematele läbi viinud sidealase töötoa, õppepunkti.
Palun oota