Peatükk 2.5 (III järk)

Teab morset ning rahvusvahelist kuuldekoodi

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab morset ning rahvusvahelist kuuldekoodi (NATO tähestikku).

Morse

Morse ja selle tähestiku leiutas ameerika leidur, elukutselt maalikunstnik Samuel Finley Breese Morse (1791–1872). 1834 leiutas ta elektromagnetilise telegraafiaparaadi ehk morseaparaadi. 

Morse on rahvusvaheline kood teadete edastamiseks telegraafi teel. Morse kood koosneb pikkadest ja lühikestest signaalidest, mida saab edastada mitmel viisil: 

 • kirjutamisel,
 • valguse vilkumisel – nt taskulabi abil,
 • helilisel teel.
 • komadest
 • punktidest
 • koolonitest
 • kriipsudest

Morse edastamisel on tähtsal kohal täpsus, tähelepanu ning kokkulepped. Vaid sellisel juhul on võimalik õnnestunud sõnumi vahetus. 

Seepärast ongi olulisel kohal ka tähtede, märkide, sõnade vahelised ajad. Nii oskab sõnumi saaja neid omavahel eristada. 

Morse edastamisel on viis reeglit.

 • Punkti pikkus on üks ühik.
 • Kriipsu pikkus on kolm ühikut.
 • Samade tähemärkide vahelise pausi pikkus on kolm ühikut.
 • Sõnade vahelise pausi pikkus on seitse ühikut. 
Hädas olles kasutatakse SOS-koodi!

MINU – 

NIMI – 

ON – 

Rahvusvaheline kuuldekood

Oled kindlasti matkadel näinud, et sind ootab kontrollpunkt Alfa, Bravo vms. Need nimetused tulenevad rahvusvahelisest NATO tähestikust. 

Raadiosaatja teel saab edastada NATO tähestiku abil salajast informatsiooni. Foto: Madis Mintel

Rahvusvaheliseks kuuldekoodiks ehk foneetiliseks tähestikuks peetakse NATO tähestikku. Selle abil edastatakse tähthaaval sidekanalis informatsiooni. 

Samuti kasutatakse kuuldekoodi üksikuid tähti allüksuste ja objektide lühidate ning lihtsate nimetustega märgistamiseks. 

Kuuldekoodi kasutatakse halva side korral, kutsungites, üksikute tähtede ning lühendite edastamisel. 

Kuuldekoodi edastamisel ning vastuvõtmisel peab olema rahulik ning täpne. Foto: Madis Mintel

Kuuldekoodi edastamisel käitu järgmiselt:

 • häälda sõnu korrektselt ja rahulikult;
 • ütle korraga üks sõna;
 • vajadusel korda sõna. 

Kuuldekoodi vastuvõtmisel tee nii:

 • kuula sõna ning märgi üles esimene täht;
 • vajadusel palu sõna korrata. 

Pea meeles!

Info vastuvõtmisel kuula hoolega sõna ning märgi üles selle esimene täht. 

Mida kuuled:

Märgi üles:

Lima

L

Alfa

A

Uniform

U

Lima

L

MIKE – 

INDIA – 

NOVEMBE – 

ALFA – 

OSCAR – 

LIMA – 

ECHO – 

NOVEMBER – 

KILO – 

OSCAR – 

DELTA – 

UNIFORM – 

TANGO – 

ÜLLE – 

TANGO – 

ALFA – 

ROMEO – 

METS – 

MATK – 

SAABAS – 

Kasutatud allikad: Skaut, Rakett69, Sõdur.

Lisaks

 • Harjuta morse koostamist SELLEL lehel. Siin saad kuulata ning vaadata ka sõnu valguskoodidena. 
Palun oota