Peatükk 6.4 (III järk)

Teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel (sissekanne rühmapäevikusse, rühma sotsiaalmeedia kontole, videode tegemine vmt)

Rühmapäevik

Rühma kroonika ehk rühmapäevik kajastab sinu rühma tegemisi. 

Sinna kirjutatakse lühikokkuvõte toimunud sündmustest: millal üritus toimus, kes seal osalesid, mida tehti ning õpiti.

Rühmapäevik võib olla nii paberkandjal kui ka virtuaalne. 

Uuri enda rühmavanemalt, milline on sinu rühma kroonika/rühmapäevik. 

Meenuta, millistest osadest koosneb sissekanne rühma kroonikasse.

  • Osalejad
  • Sisu osa
  • Pealkiri
  • Joonistus
  • Kirjutaja

Video kui rühma ajaloo talletamise üks viisidest

Rühma ajalugu võib salvestada ka videode teel. Võimalusi selleks on mitmeid. 

Võib teha näiteks kokkuvõtva video, kus on näha läbi aasta kõiki peamisi tegemisi rühmaga.  

Samas võib videos olla kajastatud ainult üks rühmalaager, väljasõit, matk või mõni muu tore ettevõtmine. 

Aastate pärast on seda igal juhul tore vaadata ja toredaid tegevusi meenutada. 

Laagri filmimine ja kokkuvõtva video tegemine võib olla ühe kodutütre ülesanne. 

Kahe rühma advendiaja laager. 2019. Video: kodutütar Lisette 

Pea meeles! 

Rühma tegemiste kajastamise viisid räägi läbi oma rühmavanemaga. 

Erikatse "Ajaloolane" 

Uuri erikatse "Ajaloolane" nõudeid. Kodutütar peab erikatse sooritamiseks tegema järgmist: 

  • on teinud uurimistöö kodukandi ajaloo, inimeste, sündmuste kohta;
  • teeb kaastööd rühmakroonika täitmisel;
  • kogub materjalid erinevatest üritustest ja hoolitseb nende säilimise eest;
  • on teinud ettekande kodutütarde rühma/piirkonna ajaloost.
Palun oota