Peatükk 6.1 (IV järk)

Oskab käituda avalikes kohtades

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab viisakusreegleid küllakutsumisel ja külas viibimisel. Oskab vestelda telefoniga. Oskab viisakalt käituda avalikes kohtades.

Viisakusreeglid

Kodutütrena oled viisakas ning kõigile eeskujuks. Seepärast on oluline tunda ka viisakuse kuldreegleid.

Viisakusreegleid vajad sa igapäevaselt kõigis oma tegemistes. Olgu selleks kodus perega suhtlemine, koolis käimine, bussis sõitmine või laagris käimine.

Jälgi järgmisi viisakusreegleid:

 • Täida alati antud lubadused.
 • Pea kinni kokkulepitud ajast, hilinemine ei ole viisakas.
 • Ruumi sisenedes tereta juba seal olijaid.
 • Kellegagi rääkides on viisakas vaadata talle silma.
 • Kasuta sõnu "palun" ja "aitäh".
 • Vanematesse inimestesse suhtu austusega.
 • Tänamisel öeldakse "Aitäh".
 • Antud lubadusi täidetakse.
 • Ruumi sisenedes tervitatakse sealolijaid.


Telefoniga helistamine

Helistades jälgi järgmisi reegleid: 

 • tereta
 • tutvusta end; 
 • küsi: "Kas on sobiv hetk rääkida?"; 
 • helistamiseks sobiv aeg on 8.00–21.00;
 • võib helistada ka muul ajal, kui on eelnevalt kokku lepitud;
 • lase telefonil heliseda vähemalt seitse korda;
 • kui oled külas ning pead helistama, siis küsi luba;
 • valeühenduse korral vabanda;
 • kui telefonikõne katkeb, helistab uuesti see, kes helistas esimesena. 
 • Teretama ei pea, kui helistan sõbrale.
 • Teretama ja tutvustama ennast.
 • Küsima, kas on sobiv aeg rääkida.
 • Rääkima kohe asjast ilma tervitamata ja tutvustamata.

Suhtlemine täiskasvanutega

Kui kodutütar viibib avalikus kohas, võib ette tulla olukordi, kus tuleb täiskasvanu poole pöörduda. Need olukorrad võivad tekkida tänaval, poes, ühistranspordis

Suheldes täiskasvanutega jälgi järgmisi viisakusreegleid:

 • Alusta pöördumist sõnadega: "Tere! Vabandage palun, kas....".
 • Kui täiskasvanu ei ole sulle lähedane inimene, siis tuleb teda teietada.
 • Teietada tuleb ka õpetajaid koolis.
 • Ärge unustage pärast vestlust tänada!

Käitumine külas viibides

Külla minnes tunne huvi oma võõrustaja osas, telefonis jõuad hiljem surfata. 

Käitumine külas viibides

 • Viisakas on pererahvast oma tulekust teavitada.
 • Kui oled saanud küllakutse, siis teata oma tulekust või mittetulekust.
 • Võta kaasa külakosti.
 • Ära surfa internetis, kui oled külas.
 • Märka õigel ajal lahkuda!
 • Käin kõikides tubades uudistamas.
 • Lahkun paari tunni pärast.
 • Võtan kaasa külakosti.
 • Vaatan, mida põnevat leidub sahtlites ja kappides.
 • Keeldun kategooriliselt kõigest, mida einelauas pakutakse.

Käitumine avalikus kohas

Avalikud kohad on mõeldud kõigile kasutamiseks, seetõttu peab seal arvestama teistega.

 • Tänaval ära jää tuttavaga keset teed välju häälega rääkima.
 • Suurte kottidega teistest möödudes jälgi, et ei müksaks neid.
 • Tihedas massis on parem kõndida ühekaupa kui käe alt kinni hoides mitmekesi.
 • Kaubanduskeskustes tuleb käituda nii, et ostjad saaksid rahulikult oste sooritada.
 • Kinos, teatris, kohvikus tuleb samuti arvestada teistega. Hilinemine, teiste külaliste häirimine ja endast prügi mahajätmine on ebaviisakas.
 • Muuseumis, raamatukogus on sobimatu valju häälega rääkida, telefoni kasutada, süüa ja juua. Pildistamiseks tuleb luba küsida teenindajalt.
Kinos arvesta ka teistega - ära karju filmi ajal, ära jookse ringi ega jäta endast prügi maha. Soovid ju, et ka teised sinu filmielamust ei segaks. 
 • Hilinemine teatrisse, kinno.
 • Naeratamine kohvikus.
 • Tänaval liikudes vastutulijatest paremalt poolt möödumine.
 • Kõva häälega tänaval vestlemine.
 • Raamatukogus valju häälega rääkimine.
 • Poejärjekorras vahehoidmine inimestega.
 • Muuseumis eksponaatide pildistamine ilma loata.
Palun oota