Peatükk 1.1 (NK I järk)

Sissejuhatus

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas valib I järgu sooritusviisi ning koostab valitud teema põhjal järgu sooritamise kava.

I järgu läbimisest

Õnnitleme sind, oled teinud suurepärast tööd ning hakkad sooritama I järku. Tea, et hetkel näitab statistika, et üle Eesti on 2022 aasta seisuga lähiajal I järgu sooritanud viis noorkotkast

Sul on selja taga mitmed aastad noorkotkana. Sind jäävad saatma kogemused matkadelt, seiklused metsadest, kohtumisrõõm sõpradega laagrist, mõne matka/koonduse korraldamise võlu ning valu. 

Kuidas aga sooritada I järku? 

Sul on selleks kaks erinevat võimalust.

 1. Soorita järk järgupunktidest lähtuvalt.
 2. Soorita järk mõne suurema mahuga väljaõppe planeerimise, korraldamise ning hiljem selle analüüsi näol. 

Mõlema valiku puhul pead läbima ka kokkuvõtva vestluse oma rühmapealikuga. 

Oled õppinud erinevaid oskusi, näiteks esmaabi andmine või ellujäämine metsas. Foto: Markus Sein
Oled põnevaid ülesandeid lahendatud rännakute kontrollpunktides. Foto: Markus Sein
Olulisel kohal on olnud noorkotka piduliku vormi kandmine. Foto: Lisett Kruusimäe

Uuri järgu sooritamise võimaluste kohta täpsemalt altpoolt ning tee oma valik!

Valik 1 – sooritamine järgupunktide põhjal

Sinu üks valik I järgu sooritamiseks on järgupunktidest lähtuvalt. See tähendab seda, et sooritad kõik järgupunktid, mis on sul kirjas ka järguraamatus. 

Selleks, et I järku läbida järgupunktide põhjal, pead Opiqu
​I järgu raamatus
läbi töötama järgmised teemad:

 • 2. teema – riigikaitse, kodanikuõpetus;
 • 3. teema – matkatarkused, ohutus;
 • 4. teema – Eesti ajalugu;
 • 5. teema – praktilised oskused. 
Oled kindlasti oma õpiraamatusse kogunud juba hulga allkirju. Nüüd aga oled I järgu sooritamise juures. Foto: Markus Sein

Teemad 2. – 4. on teoreetilised. Sealt saad noorkotkana veel viimaseid teadmisi riigikaitse, Kaitseliidu ning Noorte Kotkaste kohta. Saad üle korrata matkaliigid ning tervisliku eluviisi põhimõtted. Eesti ajaloo peatükkides õpid seostama õpitud teadmisi oma kodukohaga. 

5. teemasse "Praktilised oskused" on kokku koondatud kogu järgu praktilised tegevused. Nendeks on näiteks nii koonduse korraldamine, matkadel osalemine, uurismistöö koostamine kui ka praktilise oskuse õpetamine.

Sinu ülesanne on läbi töötada teoreetilised peatükid ning koostöös oma rühmapealikuga sooritada praktilised tegevused. 

Millised teemad pead I järgu Opiqus läbima, et sooritada järk järgupunktide põhjal? 

 • Riigikaitse, kodanikuõpetus
 • Praktilised oskused
 • Väljaõppe korraldamine
 • Matkatarkused, ohutus
 • Loovtöö koostamine
 • Eesti ajalugu
 • Noortemagistritöö koostamine

Gümnasistina on sul võimalik läbida koolis valikaine – riigikaitseõpetus. See kursus tuleb sulle kasuks ka I järgu sooritamisel. Kui oled läbinud riigkaitse valikaine, ei pea sa eraldi sooritama järgmisi järgunõudeid:

 • 2.1. Selgitab rahuaja riigikaitse juhtimise struktuuri ja selle osade ülesandeid;
 • 2.2. Teab Kaitseliidu maleva ja peastaabi struktuuri ja ülesandeid;
 • 2.3. Tunneb kaitseväe kasutatavat tehnikat.

Pea meeles! 

Räägi ka oma rühmapealikuga läbi, millised punktid oled sooritanud gümnaasiumi valikaine "Riigikaitseõpetus" raames.  

Valik 2 – väljaõppe korraldamine

Sinu teine valik I järgu sooritamiseks võib olla hoopis väljaõppe korraldamine. Väljaõppeks peab olema mõni suuremahulisem üritus. Selleks võib olla midagi alljärgnevast: 

 • laagri korraldamine,
 • matkamängu korraldamine, 
 • koondustesarja korraldamine,
 • rühma juhtimine
 • vmt.

Kõikide valikute puhul on sündmuse juures olulised järgmised etapid: 

 • planeerimine ning eeltööd,
 • ürituse läbiviimine,
 • analüüsi, kokkuvõtte ning esitluse koostamine. 

Esimene osa ehk planeerimine ning eeltööd hõlmab endas üritusele plaani koostamist, selle kooskõlastamist rühma­pealiku/noorteinstruktoriga, kokkulepete sõlmimist, abiliste leidmist ning nende juhendamist ja osalejatele info jagamist.

Ürituse läbiviimisel oled juht – jälgid tegevuse kulgu, juhendad, suunad osalejaid tegevusele ning jagad infot.

Sündmuse lõppedes viid läbi tagasisideküsitluse.  

Analüüs tähendab seda, et mõtled tagasi toimunule – mis õnnestus, mis läks planeeritust teisiti. 

Väljaõppe korraldamise peab vormistama mapiks ehk korrektselt vormistatud dokumendiks, milles kirjutad lahti oma tegevuse igas väljaõppe läbiviimise etapis, lisades on nähtavad päevakava, osalejad. Analüüsi peatükis mõtled tagasi kogetule, analüüsid osalejate tagasisidet. 

Kogu järgu sooritamine kulmineerub esitlusega, milles tutvustad kaaslatele või maleva rühmapealikele oma tegevust – millised olid sinu eeltööd, tegevused väljaõppe ajal ning selle lõppedes. 

Selleks, et I järku läbida väljaõppe korraldamise näol, pead Opiqu I järgu raamatus läbi töötama teema "Väljaõppe korraldamine"

Sündmuse planeerimine on nagu matka läbimine – hoolega oma liikumist planeerides läbid raja edukalt. Nii saadab sind edu ka sündmuse puhul, kui oled teinud korraliku eeltöö. Foto: Iiris Prosa

 – Saan järgu sooritatud, kui korraldan ühe koonduse.

 – Pean väljaõppe tegevuse planeerima, sõlmima kokkulepped, tegevuse läbi viima ning koondama info dokumenti. 

 – Väljaõppe lõppedes koostan ainult ettekande sündmuse korraldamisest.

Millisel viisil otsustad sooritada I järku? Tee oma valik! 

Palun oota